Familie berichten

25 maart 2016 FAMILIEBERICHTEN OP HAAREN.NU

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Haare...

MEERDERHEID RAAD VOOR OPSPLITSING

Er tekent zich een meerderheid in de Haarense raad af voor opsplitsing van de gemeente Haaren. Daarmee zou de raad de uitkomst van de burgerpeiling volgen. Op donderdag 2 november praat de Haarense gemeenteraad over de burgerpeiling op initiatief van Progressief 96 die de vaart in het opsplitsingsproces erin wil houden. De vraag is vooral wanneer Haaren opsplitst. Maar een besluit wordt er op 2 november nog niet genomen.

Met 56 procent van de stemmen kozen de inwoners voor opsplitsing. Naast Progressief 96 wil nu ook het CDA de uitslag van die peiling volgen. In een verklaring schreef het CDA onlangs dat de uitkomst van de burgerpeiling “overduidelijk” is. De partij zal bij de beslissende raadsvergadering een motie indienen om -indien mogelijk- op 1 januari 2020 op te splitsen, maar uiterlijk op 1 januari 2022. Als voorwaarde stelt het CDA dat de huidige dienstverlening en kwaliteit gewaarborgd blijven.
Ook Wil van Pinxteren (Lokaal en Liberaal Haaren) vindt opsplitsing nodig. “Ik heb altijd gezegd dat we de uitslag van de burgerpeiling moeten volgen.” Volgens hem is een tussentijdse opdeling, in 2020, wettelijk niet mogelijk. Van Pinxteren wil wel een debat op korte termijn, zo snel mogelijk na 2 november. Zijn roep om het vertrek van beide wethouders nu een meerderheid van de bevolking voor snel opsplitsen is –in de raad van 27 oktober–vindt geen weerklank bij de andere partijen, ook niet bij Progressief 96. Dat is geen verrassing: zijn uitspraak komt uit de lucht vallen: Van Pinxteren heeft nooit eerder aangegeven dat beide wethouders moeten opstappen als de inwoners kiezen voor opsplitsing.
Boy Scholtze (VVD) kent ook geen twijfel over opsplitsing maar zien nog wel een obstakel in een vervroegde opdeling (2020).

Samenwerking 95, de grootste raadsfractie, is de enige partij die zich nog niet duidelijk opstelt achter de uitslag van de burgerpeiling. Raadslid Bart Veldhuizen van Samenwerking 95 liet zich in het Haarens Klokje zelfs onlangs ontvallen dat de meerwaarde van opsplitsing niet is aangetoond. Maar fractievoorzitter Peter den Ouden stelde na de peiling dat sprake is van “een duidelijke uitslag”. Samenwerking 95 worstelt nog duidelijk met de uitkomst van de burgerpeiling. Binnen de fractie van deze partij, die voorafgaand aan de peiling pleitte voor (voorlopig) zelfstandig blijven, overheerst nog duidelijk de teleurstelling.

Overigens vindt ook wethouder Eric van den Dungen (gemeentelijke samenwerking) dat de gemeenteraad de uitslag moet overnemen. “Al ga ik daar natuurlijk niet over” voegt hij daaraan toe.
De raad zal op 2 november duidelijkheid moeten hebben over de juridische (on)mogelijkheden voor vervroegde opsplitsing op 1 januari 2020. Dat zou de discussie in elk geval een stuk vereenvoudigen.
De gemeenteraad besliste eerder dat het binnen drie maanden na de burgerpeiling een besluit moet gebeuren. Dat betekent dat de raad uiterlijk op 21 december de knoop definitief moet doorhakken.

Door: Peter Corvers

CC Corvers Column

12 november 2017 CC: Tegenzin

Tegenzin Niet eerder vertoond! Voor het eerst in d...

Rubriek: Huyswerk

1 november 2017 Rubriek: Huyswerk

De nieuwe leennormen voor het jaar 2018 zijn beken...

29 oktober 2017 in Voorpagina
4 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 1. Dat afsplitsing van de 4 Haarense dorpen een feit is, daar is iedereen (behalve Samenwerking ’95) het inmiddels wel over eens. Als betrokken inwoner en ondernemer uit Haaren worstel ik nog wel met wat het beste is voor de dorpen. Opsplitsen per 01-01-2020 zorgt ervoor dat er geen bestuurlijk vacuüm ontstaat. Dit zorgt er echter wel voor dat een (te verwachten) nieuw College voor een zeer korte termijn benoemd moet gaan worden. De Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 komen er al snel aan. Kunnen we dan maar beter een interim-bestuur aanstellen? …. of toch maar beter een nieuwe Raad en College die 4 jaar blijft zitten? Het is natuurlijk ongeloofwaardig om het huidige/zittende College de opdracht tot herindeling te laten uitvoeren. Zij lagen immers continue dwars en zorgde voor een tweespalt binnen de gemeente. Voor de Belangengroep Toekomst Haaren was de uitslag van de Burgerpeiling geen verrassing. Komende week zal de Belangengroep haar standpunt naar buiten brengen. Ook aannemende dat de Gemeenteraad er dit keer wel iets mee doet.

  • Hallo Peter,

   Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor provinciale staten. Luister met die gedachten in je achterhoofd nog eens naar de inbreng van LLH in de vergadering waar voor het eerst de datum 1 januari 2022 is genoemd.

   Van Pinxteren opperde toen de gedachte dat er met een andere gedeputeerde misschien wel te praten zou zijn over een zelfstandig Haaren.

   Probeer dus te voorkomen dat het hele circus in 2019 opnieuw begint en kies voor opsplitsing van 1 januari 2020. Het argument dat 1 januari 2022 de eerst mogelijke datum zou zijn is door het rapport van Augustijn weerlegd.

 2. “We moeten het uit de politiek halen” zei VVD-voorman Boy Scholtze een tijdje geleden in de raadszaal. Dat is gebeurd en de mensen hebben gezegd hoe ze het willen. Naar mijn idee zijn er geen argumenten aan te geven waarom de politiek nog afwegingen moet maken. Technisch afronden is dan de meest aangewezen methode. Los van politiek verdriet, weerstand of politieke gelijkhebberij. Het is beter om dat door mensen of instanties te laten doen die dat ‘gewicht’ allemaal niet met zich meedragen.

  • Bedoel je hiermee te zeggen dat de provincie het initiatief naar zich toe moet trekken? Als ze dat van plan waren hadden ze dat al lang gedaan.