Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
previous arrow
next arrow
Mobiel_slider_1
Mobiel_slider_2
Mobiel_slider_3
Mobiel_slider_4
Mobiel_slider_5
previous arrow
next arrow
logo-vvd.fw
logo-cda.fw
logo-algemeenbelang.fw
logo-essentieelwonen.fw
logo-vanboxtel.fw
anytime fitness
logo-kwf-lannet.fw
logo leovandersteen.fw
logo-vanoo media.fw
logo-era
logo-empee-helvoirtnet1
Cees de Cock
Bart meesters
logo adverteren.fw
Voedselbank

Familie berichten

25 maart 2016 Familie berichten op Haaren.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Haare...

Jaarrekening 2020 Oisterwijk & jaarrekening 2020 Haaren

OISTERWIJK/HAAREN – 11 juni 2021. Per 1 januari 2021 is de gemeente Haaren opgeheven en zijn de dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel toegevoegd aan hun nieuwe gemeente. Als rechtsopvolger heeft Oisterwijk de taak om de laatste jaarrekening van de gemeente Haaren vast te stellen.

De jaarrekeningen van Haaren en Oisterwijk worden tijdens de raadsvergadering van 12 juli behandeld door de gemeenteraad van Oisterwijk.

College Oisterwijk presenteert jaarrekening 2020

We kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin onze gemeente, net als de rest van de wereld, getroffen werd door de coronapandemie. Sinds eind februari 2020 hebben we te maken met verschillende maatregelen om het virus in te dammen. Maatregelen die veel invloed hebben op de inwoners en ondernemers in onze gastvrije en ondernemende gemeente. Toch toont onze gemeente zich ook veerkrachtig. De vele initiatieven en het omzien naar elkaar, zorgt voor onderlinge verbinding. Als gemeente vielen we afgelopen jaar niet stil en gingen we onverminderd door met de gestelde ambities en de voorbereidingen op de samenvoeging van Haaren bij Oisterwijk.

In de loop van 2020 kwam nog duidelijker op het netvlies dat onze gemeentefinanciën sterk onder druk staan. Met de inzet van een Taskforce keken we scherp naar onze uitgaven en inkomsten. Ook stelden we een Strijdplan Sociaal Domein op, om de excessief gegroeide kosten bij jeugdzorg en WMO terug te dringen.

Gesterkt door ambitie
De nieuwe omstandigheden zijn gelukkig geen reden geweest om als gemeente stil te vallen. Zo stelden we o.a. onze regionale energie- en klimaatstrategie op, startten we met Loket Wegwijs Oisterwijk en zorgden we voor het onderhoud van 20.000 m2 infrastructuur. We begeleidden de ontwikkeling van 124 nieuwe woningen, waarvan 35 in de sociale huur. Ook richtten we de eerste fase van de openbare ruimte op Den Donk in.

Gesteund door goede raad
Daarnaast hebben we in 2020 een maximale inspanning geleverd om de beloofde ‘zachte landing’ van het dorp Haaren bij Oisterwijk te realiseren. Door de inzet van vele collega’s en door de nauwe samenwerking met de buurgemeenten is de ‘operatie geslaagd’. Natuurlijk blijven we attent op de nazorg. Maar er is reden om trots te zijn op de klus. Dat geldt ook voor het ‘coronaproof’ organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen.

Resultaat
Wethouder Anne Cristien Spekle (financiën): “Ik ben blij om te melden dat alle inspanningen hebben geleid tot een positief resultaat van € 2,9 miljoen. Dit is bovenop een reeds begroot voordeel van € 1 miljoen. We stellen de raad voor om van deze € 3,9 miljoen een bedrag van € 1,5 miljoen over te hevelen en te reserveren voor 2021. Door de overige 2,4 miljoen ten gunste te brengen van de algemene reserve, verhogen we onze weerstandscapaciteit. Gelet op de vele financiële onzekerheden en de erg krappe reserve is dit volgens ons college de verstandigste keuze.”

Ambitieuze agenda
De raad, gegroeid naar 23 leden, heeft ons het veld ingestuurd met een ambitieuze agenda en een strak financieel kader. Dat zal de komende tijd veel van ons en van de raad vergen. We vertrouwen erop dat we op basis van het nieuwe vergadermodel en met de participatie van veel inwoners, in 2021 tot goede keuzes zullen komen.

De jaarrekening van de gemeente Oisterwijk wordt tijdens de raadsvergadering van 12 juli behandeld door de gemeenteraad. Kijk voor meer informatie en de stukken op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl

College Oisterwijk presenteert jaarrekening 2020 van voormalige gemeente Haaren

Het jaar 2020 stond voor de gemeente Haaren en de omliggende gemeenten in het teken van de herindeling van de gemeente Haaren en de voorbereidingen van een goede overdracht van de dorpen naar hun nieuwe gemeente. Per 1 januari 2021 is de gemeente Haaren opgeheven. Als rechtsopvolger heeft Oisterwijk de taak om de laatste jaarrekening van de gemeente Haaren vast te stellen.

In 2020 is intensief samengewerkt door de gemeente Haaren en de zogenaamde ‘ontvangende gemeenten’. Door de inzet van velen is aan een ingewikkeld proces met tal van wettelijke, financiële, politieke en praktische hindernissen op een soepele manier invulling gegeven. Het doel? Zorgen voor een soepele overgang van de dorpen naar hun nieuwe gemeente. Doorlopende projecten zijn goed afgestemd, geborgd en overgedragen.

Dienstverlening op peil
Met ingang van dit jaar hebben de vier ontvangende gemeenten de zorg voor de vier dorpen van Haaren overgenomen. Ook hebben de gemeenten hun nieuwe werknemers met open armen ontvangen. De dienstverlening door de gemeente Haaren is in 2020 voortgezet en op peil gebleven. Waar de kwaliteit van de dienstverlening dreigde te verminderen, zijn dossiers in goed overleg eerder overgedragen of is personeel van de ontvangende gemeenten ingezet.

Corona
Naast de herindeling stond 2020 vanaf eind februari in teken van de uitbraak van Corona. De pandemie had en heeft een enorme impact op onze samenleving. De gemeente Haaren heeft veel tijd en energie gestoken in het zo adequaat mogelijk uitvoeren van de landelijke en lokale maatregelen, zoals de regelingen TOZO en de compensatie vaste lasten 2020 voor lokale (vrijwilligers)organisaties. Daardoor is er waar mogelijk financieel bijgedragen aan het verzachten van het leed. Er is veel contact geweest met inwoners, verenigingen, basisscholen, kinderopvang en met ondernemers om ondersteuning te bieden.

Positief resultaat
In financieel opzicht sluit de jaarrekening 2020 van de gemeente Haaren met een voordeel van € 166.000,-. Wethouder Anne Cristien Spekle (financiën): “In de begroting werd eerder door de gemeente Haaren rekening gehouden met een tekort van € 2,5 miljoen. We zijn blij dat de jaarrekening wordt afgesloten met een positief resultaat.” De grootste verschillen met de begroting worden veroorzaakt door een voordeel op het sociaal domein, minder uitgaven op de herindelingsbudgetten, de vrijval van de risicovoorziening en minder uitgaven op de overhead. Nadelig was het resultaat op de grondexploitaties.

Opgeheven hoofd
Burgemeester Hans Janssen: “Wij constateren dat de voormalige gemeente Haaren met opgeheven hoofd en met grote gedrevenheid haar laatste jaar heeft vormgegeven. Graag maak ik daarvoor, namens het college, alle bestuurders en medewerkers een groot compliment. Aan ons en aan de collega’s van Vught, Boxtel en Tilburg is nu de mooie taak onze ‘nieuwe’ inwoners zich echt thuis te laten voelen in hun nieuwe gemeente.”

De jaarrekening van de voormalige gemeente Haaren wordt tijdens de raadsvergadering van 12 juli behandeld door de gemeenteraad van Oisterwijk. Kijk voor meer informatie en de stukken op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

eventgoodz-
eventgoodz-
logo-beekhuizen.fw
logo-d66-Oisterwijk
logo-t-heem
dier-medicentrum-1024x566
debro loodgieters
energiek
rabobank
logo-doelgericht
Rens Bressers
Jan van Balkom

Meer >>
Oisterwijk in beeld

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  logo-stichting helvoirtnet.fw
  logo-gemeenteberichten-oisterwijk.fw
  1-1-2
  Centrum-voor-jeugd-en-gezin
  Postbus-51
  Amber-Alert