Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

Familie berichten

25 maart 2016 Familie berichten op Haaren.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Haare...

College Oisterwijk stelt begroting 2020 vast: voorzieningenniveau blijft op peil

HAAREN – 10 oktober 2019    Het college van Oisterwijk heeft de begroting 2020 vastgesteld en legt deze voor besluitvorming voor aan de raad.

Na een zorgvuldig proces, waar de raad de inwoners, ondernemers en verenigingen bij betrokken heeft, ligt er een begroting met een duidelijke keuze: het voorzieningenniveau in Oisterwijk blijft op peil. De besluitvorming vindt plaats op 7 november in de gemeenteraad.

Met de begroting kiest het college voor duurzame ontwikkeling van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom door te investeren in toekomstbestendige voorzieningen. Inwoners mogen blijven rekenen op goede zorg voor jong en oud, een aantrekkelijke woonomgeving, promotie van het ondernemerschap, versterking van de infrastructuur, uitstekende sportvoorzieningen, zorg voor biodiversiteit en klimaatbestendigheid, de aanpak van ondermijnende criminaliteit etc. Wethouder Dion Dankers van financiën: “Onze inwoners hebben recht op deze voorzieningen, daar willen we niet aan tornen. Dat is ook wat de raad en onze inwoners ons hebben meegegeven in het ombuigingsproces.”

Zachte landing
Het college stelt de raad voor in 2020 € 1,7 mln om te buigen. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 0.7 mln een beroep gedaan op de algemene reserve. Eerder stelde het college de komende jaren structureel € 2,8 mln te moeten ombuigen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Het college kiest nu echter, na de brede consultatie, voor een kleinere ombuiging in 2020. Deze ‘zachte landing’ is mogelijk door de ombuiging eenmalig deels uit de algemene reserve te halen en in de verwachting dat er vanuit het Rijk middelen komen om (een deel van) de tekorten op WMO en jeugdhulp op te vangen.

Ombuigingsmaatregelen
Om het voorzieningenniveau op peil te houden, wordt vooral gekeken naar extra inkomsten om de tekorten op de begroting op te vangen. Het college stelt daarom voor om de Onroerende Zaakbelasting (OZB) te verhogen met 10% in 2020 en in 2021 nog eens met 10%. Daardoor kan de hondenbelasting vanaf 2021 worden afgeschaft. Een ander voorstel is verhoging van de parkeertarieven. Met onder meer deze maatregelen ontstaat een evenwichtige verzwaring van de lasten voor alle betrokkenen.

Ook naar de uitgavenkant wordt gekeken. Het college kiest voor laaghangend fruit (snelle kansen die eenvoudig tot besparing leiden). Daarnaast worden inkoop en incidentele activiteitensubsidies verlaagd met € 250.000 in 2020 en vanaf 2021 met € 500.000 (van in totaal € 5,5 mln). Langdurig lopende afspraken met partners in het sociaal domein worden hiermee niet geraakt. Verder moeten beheersmaatregelen voor jeugd en WMO leiden tot minder kosten.

Ombuigingsproces
Wat voorligt is een begroting gebaseerd op uitgangspunten die samen met de raad, inwoners, ondernemers en verenigingen zijn bepaald. Wethouder Dankers: “Met een brede lijst van ombuigingsmaatregelen hebben we de raad gevraagd richting aan te geven. De raad heeft de inwoners geconsulteerd. Het college is aan de slag gegaan met een lijst van wensen en bedenkingen met als resultaat een sluitende evenwichtige meerjarenbegroting. Ik vind dit een mooi voorbeeld van bestuurlijke vernieuwing.”

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

CC Corvers Column

25 mei 2020 Corvers Column: Onzin

Bron: Peter Corvers...

Slider
10 oktober 2019 in Voorpagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider