Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
previous arrow
next arrow
Mobiel_slider_1
Mobiel_slider_2
Mobiel_slider_3
Mobiel_slider_4
Mobiel_slider_5
previous arrow
next arrow
logo-aspergekwekerij-demargriet
logo-vvd.fw
logo-cda.fw
logo-guldenberg-nieuw.fw
logo-era
logo-essentieelwonen.fw
logo-vanboxtel.fw
anytime fitness
logo-kwf-lannet.fw
logo leovandersteen.fw
logo-empee-helvoirtnet1
Bart meesters
logo adverteren.fw
logo adverteren.fw
Voedselbank
Voedselbank

Familie berichten

25 maart 2016 Familie berichten op Haaren.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Haare...

Berichten vanuit de gemeente Oisterwijk

HAAREN – 22 juni 2022  Berichten vanuit de gemeente Oisterwijk

Marthe van Melle (40) uit Oisterwijk

Wanneer fiets jij?
“Ik fiets dagelijks met mijn jongste zoontje Ids naar school. Het is voor mij vanzelfsprekend om met de fiets te gaan. Samen even door het park, lekker in de natuur. We vinden het allebei een fijn moment om de dag mee te beginnen.”

Waarom fiets jij graag?
“Ik ben altijd al een enthousiaste fietser geweest. Ik heb heel bewust geen rijbewijs. Ik gebruik de fiets voor mijn woon-werkverkeer naar Tilburg en voor de boodschappen. Ik breng de kinderen op de fiets naar school en in de vakantie gaat de fiets ook mee. Eigenlijk brengt de fiets me overal, en houdt me nog fit ook!”

Dus je pakt nooit de auto?
“Jawel, we hebben een gezinsauto die we gebruiken voor familiebezoek, een ritje naar de bouwmarkt of voor vakantie. En als we een keer naar een dagje naar Eindhoven of Breda willen, dan pakken we de trein.”

Wat zou jij andere inwoners mee willen geven?
“Ik heb niet de keuze om met de auto naar school te gaan. Ik moet altijd op de fiets, ook als het regent of sneeuwt. Ik snap best de verleiding als je wel een auto hebt. Maar met een paar minuten extra biedt het fietsen naar school zoveel voordelen. Je geeft je kinderen wat extra beweging en een goede oefening in het verkeer. Dat wil toch iedereen?”

Wanneer fiets jij?

In samenwerking met een aantal fietsambassadeurs willen wij het fietsgebruik onder inwoners stimuleren met de campagne ‘Wanneer fiets jij?’ Via een filmpje op social media, verhalen in lokale media en posters langs de autoweg vertellen inwoners uit Oisterwijk over hun fietsmoment.

Wethouder Anne Cristien Spekle: “Met de campagne willen we inwoners bewust maken van hun fietsgedrag. Uit onderzoek blijkt dat nog veel inwoners op de korte- en middellange afstand de auto pakken, zowel binnen onze gemeente als bijvoorbeeld naar Tilburg. Voor de leefbaarheid en een betere bereikbaarheid is het belangrijk dat inwoners zich bewust zijn van hun fietsgedrag en dat zij wat vaker de fiets pakken waar het kan.”

De campagne is onderdeel van een bredere aanpak om de fiets te stimuleren. “We hebben inwoners via een vragenlijst gevraagd naar hun fietsgedrag en de belangrijkste drempels om niet de fiets te pakken. Ruim 800 inwoners gaven hier gehoor aan. Naast de campagne zetten we daarom ook in op het wegnemen van die drempels. Zo pakken we knelpunten aan zoals het fietspad aan de Sprendlingenstraat en is er groot onderhoud aan diverse fietspaden zoals het fietspad Broekzijde en het zwevende fietspad aan de Sprendlingenstraat. Of denk ook aan het verbeteren van bewegwijzering. Verder gaan we nog fietsstimuleringsacties organiseren. Maar daarover later meer!”

Studenten winnen SDG-Challenge voor onze gemeente

Groningse studenten wonnen op 2 juni de finale van de Sustainable Development Goals (SDG)- Challenge. Zij onderzochten onder begeleiding van Humanex (onderdeel van TwynstraGudde) en ons welke oplossingen er zijn om het woningtekort op te lossen.

De studenten presenteerden hun ideeën aan een vakjury op paleis Soestdijk. De SDG-Challenge koppelt talentvolle studenten aan organisaties om samen te werken aan maatschappelijke uitdagingen, gelinkt aan de Sustainable Development Goals. Het doel is een einde te maken aan ongelijkheid, armoede en klimaatverandering. Goed wonen is daar een onderdeel van.

Lovende jury
Tijdens de finale droegen de studenten hun aanpak aan voor het verlagen van de krapte op de woningmarkt in onze gemeente. De vakjury was erg enthousiast over hun voorstel: “De studenten hebben gewonnen omdat ze het probleem vanuit de sociale kant hebben aangepakt. Ze hebben zich goed ingeleefd in alle belangrijke partijen en zichzelf afgevraagd: hoe zouden wij zelf als die doelgroep willen wonen? Zo zijn ze gekomen met een community waarin ze op een vernieuwende manier bestaande gebouwen en grond hergebruiken”.

Nieuwe ideeën
De studenten bedachten 3 duidelijke ideeën die uitvoerbaar en realistisch zijn en een sociale aanpak hebben waarin ze rekening houden met gebruikers, lokale ondernemers en partners.
Wil jij als lokale ondernemer of partner meedenken over de toepassing van de ideeën? Laat het ons weten via gemeente@oisterwijk.nl.

Kermis in Haaren

Op vrijdag 17 juni gaven burgemeester Hans Janssen en wethouder Dion Dankers letterlijk en figuurlijk het startschot voor de kermis in Haaren. Aansluitend brachten ze een bezoek aan woonzorglocatie Haarensteyn waar ze de bewoners trakteerden op oliebollen. We hopen dat alle Haarenaren en bezoekers van buiten het dorp hele gezellige dagen hebben beleefd! De eerste kermis van dit seizoen in onze gemeente zit er inmiddels weer op. Op naar de volgende kermis: Moergestel!

Omgevingsdialogen over mogelijke locaties flexwoningen

Wij starten in juli met omgevingsdialogen (gesprekken) voor mogelijke locaties voor flexwoningen in onze gemeente. Voor het kiezen van een locatie willen we graag van omwonenden weten wat hun advies is. Bijvoorbeeld over ‘groen’, speelplekken of leefbaarheid van en in de omgeving. Wij houden 3 omgevingsdialogen; in Haaren, Oisterwijk en Moergestel. Omwonenden, belanghebbenden en betrokkenen ontvangen hiervoor een uitnodiging per brief.

Wethouder Eric Logister; “wij willen mensen die nu geen woning hebben snel aan een woonruimte helpen. Het gaat om tijdelijke woningen, hoofdzakelijk bedoeld voor sociale huur. Voor jongeren, starters, mensen in echtscheiding of vergunninghouders. Er komt een maximum aan de huurprijs, zodat het betaalbaar blijft. In maart 2022 hebben inwoners ideeën voor locaties voor flexwonen aangedragen. De volgende stap is om omwonenden, belanghebbenden en betrokkenen te vragen wat zij van de meest kansrijke locaties vinden. Dat doen we tijdens de omgevingsdialogen”.

Locaties Haaren
• Oude brandweerkazerne, Gildepad 14
• Braakliggend terrein, Langeweg/sportlaantje
• Terrein tussen Holleneind en Tempeliersweg

Locaties Oisterwijk
• Nicolaas van Eschstraat 28, groen veld voor gemeentelijk monumentale gymzaal
• Langevennen-Noord
• Zuidzijde Duifhuisweg
• Moergestelseweg 40, ten zuiden van tijdelijke school

Locaties Moergestel
• Westzijde Scheerman/Blankemanseweg
• Oostzijde Scheerman/Blankemanseweg
• Bosstraat, ten zuiden Het Brieltje

Raad beslist over definitieve locatie(s)
Met de informatie die we krijgen uit de omgevingsdialogen adviseren we het college om een keuze te maken voor 1 of meer locaties. Het college legt deze keuze aan de raad voor. Daarna wordt er gekeken naar de haalbaarheid en worden voorwaarden vastgesteld. In de zomerperiode werken we daaraan. De partij die de woningen gaat ontwikkelen kan vervolgens aan de slag met de omgevingsvergunning en een planning. Het doel is om in 2023 te starten met het realiseren van de flexwoningen.

Rechterhanden gezocht! Meld je aan

Duurzame Energie Coöperatie (DEC) is op zoek naar mensen die handig zijn en die tegen betaling bij mensen thuis willen bekijken welke kleine energiebesparende maatregelen mogelijk zijn en samen met de bewoners willen aanbrengen.

Samen met DEC willen we de energierekening van huishoudens verlagen. Dat kan al met kleine maatregelen zoals: LED-lampen, tochtstrips, brievenbusborstel, radiatorfolie, leidingisolatie etc. De huishoudens die zich hebben aangemeld bij het energieloket van DEC krijgen deze producten/materialen gratis. Deze moeten wel worden aangebracht in de woning en daarvoor hebben we jouw hulp nodig.

Gezocht
DEC zoekt mensen met technisch inzicht, met 2 rechterhanden en die met anderen een goed gesprek kunnen aangaan. Je hebt vanaf september 1 tot 2 dagen in de week de mogelijkheid om de werkzaamheden te doen.

Wat ga je doen?
Je kijkt bij de huisbezoeken naar welke kleine energiebesparende maatregelen nodig zijn om het huis energiebesparender te maken. De materialen en producten voor verduurzaming lever je bij de mensen thuis af. Samen met de bewoners van het huis breng je de materialen/producten aan.

Meer informatie
Herken jij je in hierboven beschreven tekst? Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Jos Nij Bijvank via het e-mailadres energieloket@dec-oisterwijk.nl of bel naar (06) 204 04 317.

Hoe kunnen wij beter met jou samenwerken? Geef je mening!

In onze gemeente vragen we jou steeds vaker om je mening, bijvoorbeeld over hoe het er in jouw buurt of straat uitziet of over je gevoel van veiligheid. Een leefbare samenleving maken we samen. Dat vraagt ook om jouw actieve inzet, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk voor een maatschappelijk project of hulp aan een oudere buurtgenoot.

De komende jaren gaan wij nog meer ruimte maken voor initiatieven en ideeën van inwoners. Daarom willen we weten of de manier van werken van raadsleden, college van burgemeester en wethouders en ambtenaren aansluit bij wat inwoners in onze gemeente zelf willen beslissen en willen doen.

Om daar achter te komen, houden we een enquête. We vragen je daarin naar je ervaringen met de gemeente. We zijn bijvoorbeeld benieuwd of je weet hoe en wanneer beslissingen worden genomen. En of er genoeg ruimte voor jou is om mee te denken? Hoe kan de gemeente initiatieven van inwoners beter stimuleren? Wat wil en kun je zelf bijdragen? En wat verwacht je van ons?

Anders werken
De antwoorden op deze en andere vragen, gebruiken we om anders te gaan werken, voor en met inwoners. Passend bij hoe de inwoners van Oisterwijk met ons willen samenwerken. Zo verbeteren we met elkaar onze lokale democratie: inwoners, politici en ambtenaren leren elkaar kennen en werken beter samen. Door mee te denken, beslissen en doen, druk je als inwoner je stempel op goed samenleven, wonen en werken in Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom.

Vertel ons dus: wat gaat goed? Wat kan beter? Tussen 22 juni en 17 juli staat de vragenlijst op www.oisterwijk.nl/geefjemening. Die vragenlijst is ontwikkeld door de landelijke organisatie ‘Democratie in Actie’. We horen graag van jou!

Bekendmakingen

Onderwerpen college 7 juni en 14 juni
• Openstellen van de elektronische weg voor het indienen van digitale zienswijzen
• Jaarstukken jaarrekening 2021 Oisterwijk
• Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch
• Archiefinspectierapport 2022
• Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Oude Baan 7 Haaren
• Beschikbaarstellen krediet voor bouwkundige aanpassing Basisschool de Kikkenduut
• Beantwoording art 42 vragen CDA beleidsplan openbare verlichting
• Cuppletieverzoek Niet Gesprongen Explosieven (NGE) 2020
• Vaststelling wijzigingsplan Reedijk 6 Moergestel
• Raadsvoorstel Incidenteel onderzoeksbudget Staalbergven
• Subsidieregeling Oisterwijk aanvullende noodmaatregelen maatschappelijke partners wegens COVID-19 crisis tweede deel 2021
• Huisvesting Oekraïense vluchtelingen in klooster Nieuwenhof in Moergestel
• Aanbesteding integraal bestuursinformatiesysteem (vervanging Notubiz+Ibabs)
• Omgevingsvergunning 22 appartementen KVL-terrein
• Locaties Omgevingsdialoog flexwonen
• Ontwikkelprincipes SRBT en Brabant

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
• Heuvelstraat kavel L 1093 Moergestel (naast nr. 13), het plaatsen van een tijdelijke woonunit
• Schoolstraat 7 Moergestel, het bouwen van 5 appartementen en 2 vrijstaande woningen
• Prinses Beatrixstraat 25 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
• Rijksweg 5 Haaren, het kappen van 3 dode bomen
• Sleutelbloem 3 Haaren, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Verleend
• Willem de Zwijgerlaan Oisterwijk sectie A 7303, het creëren van een bouwplaats inrichting voor 6 maanden
• Mr. Van Sonstraat 10 Oisterwijk, het verbouwen van de bestaande woning
• Peter Paul Rubenspad 23 Oisterwijk, het intern verbouwen van de woning
• Mgr. Verhoevenlaan 12 Oisterwijk, het maken van een aanbouw op de 1e verdieping

Verlengd
• Laan van KVL 17 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
• Pijnendijk 4 Moergestel, het realiseren van een kinderdagverblijf

Ontwerpbeschikking
• Kerkhovensestraat 14 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfswoning met bedrijfsgebouw (uitgebreide procedure)

Bestemmingsplannen
• Vastgesteld bestemmingsplan Kapelaan Sleegersstraat ongenummerd

Milieu

Melding Wet milieubeheer
Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:
• Ruiting 11 Haaren, voor het veranderen van een boom- en plantenkwekerij

Ter inzage
De melding ligt vanaf 24 juni 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding inzien? Maak een afspraak via (013) 529 13 11.

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

• Aan Parktuinderij de Es Haaren voor een Food Festival de Es op 10 juli op tuinderij De Es in Haaren
• Voor het organiseren van een buurtfeest op 17 september in de Durendaeldreef in Oisterwijk
• Voor het organiseren van een buurtfeest op 24 september op het Dommelplein in Oisterwijk
• Aan gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis van 1 tot en met 5 juli aan de Raadhuisstraat en St. Jansplein in Moergestel
• Aan gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis van 15 tot en met 20 juli op de Lind in Oisterwijk
• Aan Tough Ten Miles B.V. Oisterwijk voor het organiseren van Reinders Family Run & Farmers Final Fun op 25 juni in het buitengebied van Oisterwijk

Meldingen
• Scouting St Joris Haaren voor het organiseren van een Jungledag op 25 juni in Park Ruijbosch Haaren

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

• Tijdens een buurtfeest in Oisterwijk op 17 september is de Durendaaldreef afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers
• Tijdens een straatfeest in Oisterwijk op 24 en 25 september is Dommel afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers
• Tijdens Food Festival in Haaren op 10 juli is Eind 1 richtingsverkeer
Verkeersbesluit
• Instellen fysieke afsluiting voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd (brom)fietsers) op de Heesakker in Haaren

 

Een bericht/nieuws plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij www.haaren.nu . Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo, rechtenvrij, erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

www.haaren.nu van en voor Haaren!

Download onze gratis app

logo-vandenboertaxaties.fw
logo-beautybybritt.fw
eventgoodz-
eventgoodz-
logo-beekhuizen.fw
logo-d66-Oisterwijk
logo-t-heem
dier-medicentrum-1024x566
logo-doelgericht
logo-rabobank-1
debro loodgieters
energiek
Rens Bressers
Jan van Balkom
Oisterwijk in beeld
Oisterwijk in beeld

Een reactie plaatsen op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  logo-stichting helvoirtnet.fw
  logo-gemeenteberichten-oisterwijk.fw
  1-1-2
  Centrum-voor-jeugd-en-gezin
  Postbus-51
  Amber-Alert