Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
previous arrow
next arrow
Mobiel_slider_1
Mobiel_slider_2
Mobiel_slider_3
Mobiel_slider_4
Mobiel_slider_5
previous arrow
next arrow
logo-twaalf-trappisten.fw
logo-twaalf-trappisten.fw
logo-pc-engineering
logo-guldenberg-nieuw.fw
logo-era
logo-essentieelwonen.fw
logo-vanboxtel.fw
anytime fitness
logo leovandersteen.fw
logo leovandersteen.fw
logo-empee-helvoirtnet1
Bart meesters
logo adverteren.fw
logo adverteren.fw
Voedselbank
Voedselbank
logo-t-heem
dier-medicentrum-1024x566

Familie berichten

25 maart 2016 Familie berichten op Haaren.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Haare...

Berichten van de gemeente Oisterwijk

HAAREN – 3 april 2024     Gemeenteberichten

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Botermans

Burgemeester Janssen heeft op donderdag 28 maart een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Botermans.

Al lange tijd zet mevrouw Botermans zich in voor EHBO vereniging Oisterwijk. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd ze dan ook verrast met een koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Botermans draagt al sinds 2005 tot nu zorg voor het materiaalbeheer binnen de vereniging.

Van 2006 tot en met 2012 was zij opleider jeugd EHBO Oisterwijk en gaf zij jarenlange EHBO lessen op basisscholen. Sinds 2007 is mevrouw Botermans ook evenementencoördinator bij dezelfde EHBO vereniging. Als er voor een evenement niemand beschikbaar is, of er zijn te weinig mensen, dan gaat mevrouw Botermans zelf aan de slag. Dankzij haar is er altijd bezetting van de EHBO post. En alsof dat nog niet voldoende is, collecteert ze ook jaarlijks mee voor EHBO Oisterwijk.
Naast haar inzet voor de EHBO vereniging is ze sinds 2013 ook mentor en mantelzorger en zet ze zich in voor Mentorhulp Oisterwijk / Sociaal Huis Oisterwijk. Ze helpt bij activiteiten zoals zomerschool, senioren in beweging en ontmoeting in beweging. Maar ook anderstaligen waren van 2015 tot 2020 bij mevrouw Botermans in goede handen, ze verzorgde namelijk wekelijks lessen Nederlands voor deze doelgroep.

Andere activiteiten die mevrouw Botermans verzorgt zijn bijvoorbeeld hulpbehoevenden helpen bij zwemles, verkeersregelaar zijn binnen onze gemeente of ze pakt de rol van gastvrouw bij ‘De Aanschuiftafel’. Kortom, mevrouw Botermans is een vrijwilliger die zich vaak inzet in avonduren, weekenden en tijdens de feestdagen.

Wij feliciteren mevrouw Botermans van harte met deze mooie koninklijke onderscheiding.

Haaren herdenkt – 4 mei 2024 Dodenherdenking

Ieder jaar is op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Ook de gemeente Oisterwijk herdenkt. Het gemeentebestuur nodigt je uit voor de herdenkingsbijeenkomst in Haaren.

Wij hopen je te mogen ontmoeten in Haaren op:

Zaterdagavond 4 mei om 19.30 uur

Programma Haaren
• Wij herdenken om 19.30 uur in Haaren bij het oorlogsmonument, op het plein vóór de kerk
• Na 20.15 uur is iedereen van harte welkom om, onder het genot van koffie/thee, in het voormalige gemeentehuis ‘Gedenkplaats Kamp Haaren’ te bezoeken

Bij de Herdenking in Haaren zijn vele verenigingen betrokken, zoals de gezamenlijke gilden, Zanggroep DaCapo, Scouting Haaren, RKSV Nemelaer, muziekvereniging Sint Gregorius maar ook de kinderen van beide basisscholen. Wethouder Dion Dankers is namens het college aanwezig. We zwaaien dit jaar de bevrijdingslopers weer uit, die dezelfde nacht het bevrijdingsvuur ophalen in Wageningen en dit naar Haaren en Oisterwijk brengen.

‘Onze Veteranen, in Vredesmissies toen en nu’
De rode draad bij de herdenking dit jaar zal ‘Onze Veteranen, in Vredesmissies toen en nu’ zijn. Diverse sprekers zullen deze thematiek aanhalen; wat het doet met 2e en 3e generaties en hoe bijzonder het is om als generatie op te groeien in vrijheid en je te mogen ontwikkelen tot wie je wilt zijn. Zonder angst, zonder dwang.

Grof tuinafval inleveren op 20 april

Op zaterdag 20 april lever je grof tuinafval in bij Firma Bruurs op de Heuvelstraat 20 in Moergestel. Dit kan tussen 08.00 en 16.00 uur. Alleen particulieren worden toegelaten. Bedrijven kunnen geen grof tuinafval inleveren. De medewerkers van de firma Bruurs vragen om een legitimatiebewijs.

Je mag maximaal 2 kubieke meter grof tuinafval inleveren. Onder grof tuinafval valt: snoeiafval, takken en houtachtige delen met een doorsnee vanaf 3 cm of een lengte van 1 meter, bomen, struiken, heesters, stammen en stronken.

Oisterwijk weer iets schoner!

Op zaterdag 23 maart gingen in de dorpskernen enthousiaste vrijwillige ZAP’ers aan de slag. In de ochtend stond een lekker bakje koffie met wat lekkers voor ze klaar. Daarna ging de groep aan de slag. Allen staken de handen uit de mouwen. De buurt is weer een stuk schoner geworden.

Wil jij ook ZAP’er worden?
De ZAP’ers kunnen jouw hulp goed gebruiken. Het hele jaar door is de club vrijwilligers actief in onze gemeente om zwerfafval op te ruimen. Als ZAP’er bepaal je zelf hoe vaak en wanneer je je inzet om de buurt schoon te houden. Je krijgt van ons een hesje, ring, vuilniszakken en een grijper. Gevulde vuilniszakken zet je naast de afvalbakken of containers van de gemeente en halen wij gratis op. De vrijwilligers in Moergestel, Oisterwijk en Haaren hebben hun eigen coördinator. Wil je meer weten over de ZAP’ers? Kijk op www.oisterwijk.nl/zap.

Bedankt
Heb jij op 23 maart geholpen om onze gemeente weer te laten stralen? Bedankt!
Laat de lente maar beginnen! Doe jij volgend jaar (weer) mee?

Positief opvoeden na de scheiding

Ben je gescheiden? Dan kun je misschien wel wat steun gebruiken. Bij een scheiding komt er veel op je af. Je wilt het goed regelen. Voor jezelf, voor elkaar en voor de kinderen.

Daarom organiseert Farent 4 bijeenkomsten voor gescheiden ouders. De bijeenkomsten zijn op maandagavond van 19.30 tot 21.30 in het Oude Raadhuis in Oisterwijk (de Lind 56).

We praten over de volgende onderwerpen:
• Hoe herken en erken je waar jezelf en je kind(eren) tegenaan lopen bij de scheiding?
• Welke vaardigheden heb je nodig om je rol als gescheiden ouder op een positieve manier invullen te geven?
• Hoe help je je kind(eren) omgaan met de scheiding?

De cursus positief opvoeden na de scheiding biedt je als gescheiden ouder handvatten om te bergrijpen wat de scheiding voor kinderen kan betekenen. Tijdens de bijeenkomsten kan je ervaring uitwisselen met andere ouders en samen oefenen om het geleerde in de praktijk te brengen.

Aanmelden? Graag!
Meld je aan voor een intake met:
• Emel Celik op (06) 43 35 90 26 of mail naar emelcelik@farent.nl
• Lisette Slokker op (06) 54 93 09 72 of mail naar lisetteslokker@farent.nl

Deelname aan deze cursus is gratis.

Veteranen en andere genodigden 4 mei herdenking Oisterwijk

Door omstandigheden ontvangt u dit jaar geen persoonlijke uitnodiging per post. Wij nodigen u echter van harte uit aanwezig te zijn tijdens de herdenking op 4 mei in Oisterwijk.
Voor de muziekuitvoering in de H. Joanneskerk in Oisterwijk kunt u zich aanmelden via herdenkingsconcertoisterwijk@kpnmail.nl. Voor het programma bij het herdenkingsmonument hoeft u zich niet aan te melden.

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
• Wolvensteeg/Lissabonpad Oisterwijk, het tijdelijke opslaan van bouwmaterialen
• Raadhuisstraat 27 Moergestel, het afwijken van regels in het omgevingsplan voor wat betreft wonen
• Korenschuur 31 Moergestel, het plaatsen van een terrasoverkapping
• Lisstraat 16 Oisterwijk, het vervangen van de gevelbekleding
• Langeweg 11 Haaren, het plaatsen van 2 vlaggenmasten met baniervlaggen
• Burg. De Keijzerplein 12 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw
• Kerkstraat 61 Oisterwijk, het plaatsen van dakkapellen en onderhoud monument
• de Hoefkens 7 Moergestel, het plaatsen van een dakopbouw
• Kloosterbeemd 21 Oisterwijk, het vervangen van twee dakkapellen en het plaatsen van zonnepanelen

Verleend
• Lavendel 1 Oisterwijk, het wijzigen van een eerder verleende vergunning
• Vooskerbos 28 Moergestel, het plaatsen van een erfgrensmuur en het realiseren van een zwembad
• Pannenschuurlaan 211 Oisterwijk, het kappen van 3 bomen
• Marius van de Wildenbergstraat 3 Haaren, het vergroten van de woning

Milieu
Beschikking Wabo, omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:
• Beneluxstraat 11-17 in Oisterwijk, voor het oprichten van een autobedrijf
• Gemullehoekenweg 60C in Oisterwijk, voor het plaatsen van een ondergrondse propaantank
• Berktweg 4 in Haaren, voor het oprichten van een bedrijf
• Sebrechtsedijk 2 in Moergestel, voor het veranderen van een paardenhouderij
• Sprendlingenstraat 20 in Oisterwijk, voor het veranderen van een bedrijf

Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

De burgemeester heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
• 4 mei comité voor het houden van de ‘4 mei herdenking 2024’ op 4 mei in het centrum Oisterwijk
• Ambacht B.V. het wijzigen van de datum voor het organiseren van ‘Oisterwijk aan tafel’ op 23 juni in plaats van 19 mei op het Lindeveld in Oisterwijk

Melding
• Rooms Katholieke Sportvereniging “Taxandria”, voor het houden van het ‘Einde zaalfeest Taxandria Handbal’ op 14 april op sportpark Den Donk in Oisterwijk

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met de 4 mei herdenking in Oisterwijk zijn de volgende wegen dicht voor alle verkeer behalve voetgangers: Parkeerterrein aan de Spoorlaan, Gemullehoekenweg, Peperstraat, Joannes Lenartzstraat, de Lind-Noord, De Lind-Zuid. Doorgaand verkeer is gestremd: De Balbian Versterlaan.

Verkeersbesluiten
• Reserveren van 2 parkeerplaatsen ter hoogte van de Kerkstraat 13 in Moergestel ten behoeve van het direct opladen van elektrische voertuigen
• Reserveren van 1 parkeerplaats ter hoogte van de Mark 31 in Oisterwijk ten behoeve van het direct opladen van elektrische voertuigen
• Reserveren van 1 parkeerplaats ter hoogte van Gemullehoekenweg 31 in Oisterwijk ten behoeve van het direct opladen van elektrische voertuigen
• Reserveren van 1 parkeerplaats ter hoogte van Reli in Oisterwijk ten behoeve van het direct opladen van elektrische voertuigen
• Reserveren van 1 parkeerplaats ter hoogte van De Tiend 43 in Haaren ten behoeve van het direct opladen van elektrische voertuigen
• Reserveren van 1 parkeerplaats ter hoogte van Waterhoefweg 59 in Oisterwijk ten behoeve van het direct opladen van elektrische voertuigen
• Reserveren van 1 extra oplaadpunt bij diverse laadpalen in de gemeente Oisterwijk

Beslissing op bezwaar
• Laadpaal Schaverij 41

Overige bekendmakingen
• De gemeente Oisterwijk is voornemens om de (bedrijfs-) bouwkavel kadastraal bekend als perceel Haaren sectie E nummer 5848 aan de Nieuwe Baan te Haaren uit te geven aan kopers. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.officielebekendmakingen.nl

Een bericht/nieuws plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij www.haaren.nu . Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo, rechtenvrij, erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

www.haaren.nu van en voor Haaren!

Download onze gratis app

logo-vvd.fw
logo-vvd.fw
logo-vandenboertaxaties.fw
logo-beautybybritt.fw
eventgoodz-
eventgoodz-
logo-beekhuizen.fw
logo-beekhuizen.fw
debro loodgieters
energiek
Rens Bressers
Jan van Balkom
Oisterwijk in beeld
Oisterwijk in beeld

Een reactie plaatsen op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  logo-stichting helvoirtnet.fw
  logo-gemeenteberichten-oisterwijk.fw
  1-1-2
  Centrum-voor-jeugd-en-gezin
  logo-rijksoverheid
  Amber-Alert