Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

Familie berichten

25 maart 2016 Familie berichten op Haaren.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Haare...

Actualisatie agrarisch geurbeleid

In onze gemeente zijn circa 170 veehouderijen, waarvan 50 intensief.
Er zijn gebieden met een groot aantal bedrijven in korte nabijheid van elkaar en locaties waar bedrijven en woningen op korte afstand van elkaar staan.
Als gemeente moeten we vaak een lastige afweging maken tussen de mogelijkheden voor de veehouderijen en een optimaal woon- en leefklimaat bij woningen. Deze afweging vindt plaats bij vergunningverlening en ruimtelijke plannen. Om deze afweging te kunnen maken, is de gemeente Haaren bezig om hiervoor een beoordelingskader te ontwikkelen, waarbij input van de stakeholders (zoals ZLTO, GGD en natuur/milieu organisaties) wordt meegenomen.

Een onderdeel van de afweging bij vergunningverlening en ruimtelijke plannen is het geurbeleid.
Het huidige geurbeleid in onze gemeente is vastgesteld in 2010.
De gemeenteraad heeft besloten dat het tijd is om dit beleid opnieuw voor het voetlicht te houden. Er zijn ondertussen veel ontwikkelingen geweest en nog steeds gaande (in de sector, op gebied van wetgeving en de aanstaande gemeentelijke herindeling). We staan nu voor de opgave een beleid te maken dat aansluit bij deze ontwikkelingen en de huidige wensen van de inwoners en veehouders.

Betrekken belanghebbende partijen en inwoners
Om tot dit nieuwe beleid te komen voor agrarische geurhinder is er een werkgroep gevormd. Hierin zitten afgevaardigden van de GGD, ZLTO, ondernemersvereniging Haaren, Recron, stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren en Duurzame Energie Haaren.

Ook zijn er in de zomerperiode twee bijeenkomsten geweest met stakeholders binnen de gemeente (veehouders, overige ondernemers en bewoners).
Er is een toelichting gegeven op het geurbeleid en daarna is er in groepjes uiteen gegaan om met behulp van vragen en stellingen inbreng voor het beleid te krijgen. Op deze manier heeft de gemeente Haaren waardevolle ideeën en opmerkingen retour gekregen.

Resultaten
Tijdens de bijeenkomsten bleek dat men in de gemeente graag samen en met elkaar leeft. Er is veel begrip voor elkaar. Voor de positie van de veehouders met strengere regelgeving maar ook voor omwonenden die in een aantal gevallen wel eens overlast ervaren.
Er werd vaak aangegeven dat met een goede communicatie (onderling) veel is op te lossen. De huidige geursituatie wordt als voldoende ervaren. Er werden ook zorgen uitgesproken over hoe de uitbreiding van grote bedrijven voorkomen kan worden, in hoeverre recreatiebestemmingen moeten worden beschermd tegen geurhinder, verbetering van eenduidige regelgeving over geur en de mogelijkheden voor de gezinsbedrijven en jonge ondernemers.

Op basis van alle inbreng die de gemeente heeft ontvangen, ontwikkelt de gemeente Haaren een beoordelingskader dat wordt opgenomen in het geurbeleid. Hiervoor zal een voorstel worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt uiteindelijk een definitief beoordelingskader vast waaraan we in de toekomst nieuwe vergunningen en ruimtelijke plannen toetsen.

Klachten over geurhinder
U kunt de omgevingsdienst bellen als u geurhinder ervaart.
Tel: 073 681 28 21 (24 uur per dag, 7 dagen in de week)

De omgevingsdienst kan dan beoordelen of zij ter plaatse onderzoek doen naar de oorzaak. Op basis van deze beoordeling wordt gekeken welke acties hieruit volgen.

Is de overlast die u ervaart niet van acute aard? Dan kunt u uw klacht ook digitaal melden. Uw melding wordt vervolgens afgehandeld binnen kantoortijd. Kijk voor meer informatie op de website van de omgevingsdienst Midden en West Brabant www.omwb.nl

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

CC Corvers Column

3 juni 2019 Corvers Column: Huzarenstukje

Het gemeentebestuur moet kiezen voor een van beide...

Slider
11 oktober 2018 in Voorpagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider