Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
previous arrow
next arrow
Mobiel_slider_1
Mobiel_slider_2
Mobiel_slider_3
Mobiel_slider_4
Mobiel_slider_5
previous arrow
next arrow
logo-twaalf-trappisten.fw
logo-twaalf-trappisten.fw
logo-pc-engineering
logo-guldenberg-nieuw.fw
logo-era
logo-essentieelwonen.fw
logo-vanboxtel.fw
anytime fitness
logo leovandersteen.fw
logo leovandersteen.fw
logo-empee-helvoirtnet1
Bart meesters
logo adverteren.fw
logo adverteren.fw
Voedselbank
Voedselbank
logo-t-heem
dier-medicentrum-1024x566

Familie berichten

18 juli 2024 Overleden: Franz Schoonus

Bron: Corine van Strien...

25 maart 2016 Familie berichten op Haaren.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Haare...

Gemeenteberichten 12 juni 2024.

Sterke afname van aantal dieren en emissie ammoniak, geur en fijnstof in veehouderijsector Oisterwijk

Het aantal dieren in de veehouderijsector in de gemeente Oisterwijk is de afgelopen jaren sterk gedaald. Met lopende of afgeronde ruimtelijke (bestemmingsplan)- procedures worden of zijn circa 15 veehouderijen beëindigd met als gevolg een afname van 60.000 dieren. Verder zijn vier principebesluiten genomen met een gezamenlijke afname van nog eens circa 58.000 dieren.

In de periode tussen 2009 en 2024 is, ondanks de toevoeging van 47 Haarense veehouderijen bij de herindeling van 2021, sprake van een afname van het aantal dieren met 12% en van een afname van de emissie van ammoniak, geur en fijnstof van respectievelijk 24%, 19% en 25%. Tijdens de huidige bestuursperiode is het aantal dieren afgenomen met 6% en is er sprake van een afname van de emissie van ammoniak, geur en fijnstof van 12%, 16% en 10%.

Positief effect op leefomgeving
De forse afname van het aantal dieren vertaalt zich ook in een afname van de emissie van ammoniak, geur en fijnstof. Dat heeft een positief effect op kwetsbare natuurgebieden en het woon- en leefklimaat ter plaatse van omliggende gevoelige functies. Ook wordt hiermee een bijdrage geleverd aan onder meer een versterking van de omgevingskwaliteit en ontstening van het buitengebied.

Positieve trend
De afgelopen jaren zijn er binnen onze gemeente reeds diverse veehouderijbedrijven beëindigd en herbestemd naar een passende vervolgfunctie. Ook zijn er diverse lopende procedures. De verwachting is dat deze trend de komende jaren doorzet. Momenteel zijn er zeven aanvragen door veehouderijen ingediend om deel te nemen aan de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) of Lbv-plus regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beoordeelt de komende tijd deze aanvragen. Na een eventuele positieve beschikking is het aan veehouders te besluiten om wel of niet deel te nemen. Wanneer de veehouders besluiten om deel te nemen is de gemeente Oisterwijk aan zet om een passende vervolgfunctie toe te kennen.

26 juni: Inloopbijeenkomst Gebiedsvisie Ruysbossche Loop in Haaren

Op woensdag 26 juni ben je tussen 19.30 en 21.30 uur van harte welkom in Gemeenschapshuis Den Domp in Haaren voor een inloopbijeenkomst van gemeente Oisterwijk en Waterschap de Dommel over de Ruysbossche Loop.

Gebiedsvisie gemeente
Aan de Ruysbossche Loop grenzend aan Haaren ligt een aantal ruimtelijke initiatieven dat vraagt om een bredere afweging dan alleen de locaties zelf. Daarnaast heeft Provincie aangegeven dat we een visie op moeten stellen om het gebied in samenhang te bekijken. De gemeente heeft Van Tuijn stedenbouw gevraagd om een integrale visie voor het gebied van de Ruysbossche Loop en de relatie met het dorpshart op te stellen waarin de verschillende opgaves en locaties met elkaar worden verweven. Het beoogde eindresultaat is een gebiedsvisie die de gemeentelijke ambitie voor het gebied presenteert en randvoorwaarden biedt voor initiatieven van zowel derden als de gemeente zelf.

Waterschap de Dommel
Waterschap de Dommel werkt met partners en de omgeving aan een nieuw plan voor de ecologische verbindingszone Ruysbossche Loop. Ecologische verbindingszones gaan versnippering van de Brabantse natuur tegen, doordat zij natuurgebieden verbinden. Er komt een betere verbinding voor dieren en planten, zodat deze zich makkelijker kunnen verplaatsen. Het projectgebied begint na het stadspark in Haaren en loopt richting het noorden, waar het project ter hoogte van het perceel van Brabant Water stopt. De watergang loopt door landelijk gebied. De ecologische verbindingszone wordt ingericht met een wisselende breedte, waarbij de maximale breedte 25 meter is. Het waterschap hoort graag wat je hiervan vindt en of er ideeën zijn voor het gebied.

Praat mee!
We hebben een analyse gemaakt van het gebied. Graag leggen we deze analyse aan inwoners en omwonenden voor. Herken je de analyse? Mis je iets? Heb je aanvullingen? Laat het ons weten tijdens de inloopbijeenkomst. Met de kennis van omwonenden en inwoners pakken we de uitwerking van de visie daarna op. Tijdens de avond lichten we dat proces toe.

Aanmelden niet nodig
Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig, je kunt gewoon tussen 19.30 en 21.30 uur binnenlopen. Medewerkers namens de gemeente Oisterwijk en Waterschap de Dommel zijn aanwezig om uitleg te geven en opmerkingen aan door te geven. Hopelijk zien we je dan!

College Oisterwijk stelt jaarstukken 2023 en perspectiefnota 2025-2028 vast

Op dinsdag 28 mei heeft het college besloten de jaarstukken 2023 en de Perspectiefnota 2025-2028 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. De jaarstukken laten een positief resultaat. Tegelijkertijd worden gemeenten, ook Oisterwijk, geconfronteerd met flinke tekorten vanaf 2026.

In 2023 zijn forse stappen gezet in de uitvoering van het bestuursakkoord. Zo zit er schot in de bestemming van de Kartonnagefabriek, met de nieuwbouw van de Bienekebolders is gestart en de padelpanen bij MTV Stokeind zijn al geopend als onderdeel van de ontwikkeling van het sportpark. De ontwikkelkaders voor Haarendael en Hart van Haaren zijn klaar, het integraal huisvestingsplan voor onderwijs is gereed en de cultuurvisie is vastgesteld. De planvorming voor Beekdal Park/de Leye is in de afrondende fase en ook voor Oostelvoortjes II in Moergestel is de planvorming ver gevorderd. In 2023 zijn 104 nieuwe woningen gebouwd.

Maar er zijn ook plannen en projecten die vertraging hebben opgelopen. Dat betekent dat middelen niet zijn uitgegeven. Dat zorgt, samen met onder meer hogere inkomsten van het Rijk, voor eenmalige baten die leiden tot een positief van 10,8 miljoen euro over 2023. Hierdoor kan het huishoudboekje van de gemeente op peil gehouden worden. Dit is ook hard nodig, want het ‘ravijnjaar’ 2026 dreigt.

Perspectiefnota 2025-2028
In de perspectiefnota kijken we vooruit naar de volgende jaren. De gemeente wordt geconfronteerd met sterk dalende inkomsten van het Rijk. Een flink tekort dreigt vanaf 2026. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezig met een lobby bij het Rijk zodat gemeenten voldoende middelen krijgen om de taken die ze moeten doen ook kúnnen doen. Hoe dit uit gaat pakken is erg onzeker. Zeker gezien het hoofdlijnenakkoord dat onlangs in Den Haag is vastgesteld.

Om hierop te anticiperen is onder andere het burgerpanel gevraagd mee te denken over extra inkomsten en mogelijke besparingen. Wethouder Anne Cristien Spekle: “Ondanks dat de financiële toekomst onzeker is, hebben we naast vaste uitgaven ook nog steeds belangrijke ambities op het gebied van onder andere onderwijshuisvesting, economie en leefbaarheid. We hebben het huishoudboekje op orde maar het wordt een uitdaging om dit ook op orde te houden.”

De jaarstukken 2023 worden behandeld in de raadsvergadering van 27 juni. De perspectiefnota 2025 – 2028 wordt behandeld in de raadsvergadering van 1 juli. Meer informatie is te vinden op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl.

Welke ondernemer verdient De Groene Pluim 2024?

Veel bedrijven in gemeente Oisterwijk zijn goed bezig op het gebied van duurzaamheid. Dat is niet altijd zichtbaar. Door deze bedrijven via De Groene Pluim in de spotlights te zetten, kunnen ze ook weer andere ondernemers inspireren. In 2023 ging de eerste Groene Pluim in onze gemeente naar metaalbewerkingsbedrijf De Cromvoirtse.

Tijdens de week van de Duurzaamheid van 7 t/m 11 oktober 2024 willen we opnieuw De Groene Pluim uitreiken. Om daarvoor in aanmerking te komen, kunnen bedrijven zich tot 10 juli 2024 aanmelden.

Stichting De Groene Pluim stimuleert ondernemers in heel Nederland om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Niet door hen te controleren, maar door hen te belonen! Om voor zo’n pluim in aanmerking te komen, doorloopt het bedrijf een door experts uitgevoerde audit, waarbij 4 geselecteerde Global Goals (SDG´s) van de Verenigde Naties richtinggevend zijn.

Wethouder Eric Logister over de uitreiking van de eerste Groene Pluim, in 2023: “Ook in Oisterwijk staat een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving hoog op de agenda. De uitdagingen waar we voor staan kunnen wij niet alleen oplossen. Daar hebben we ondernemers, maar ook inwoners en andere betrokkenen voor nodig. We zijn trots op bedrijven als De Cromvoirtse die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Met de uitreiking van de Groene Pluim hopen wij dat zij hiermee een inspiratiebron zijn voor anderen.”

Doe mee! Aanmelden kan tot 10 juli 2024
We hebben al best wat bedrijven in het vizier die goed bezig zijn op duurzaam en sociaal gebied, maar zijn ervan overtuigd dat dat er veel meer zijn. Die bedrijven willen wij graag belonen. Wil jij je ook scharen bij de koplopers in onze gemeente? Of ken je een onderneming in onze regio die net als De Cromvoirtse De Groene Pluim echt verdient?

Ga naar www.degroenepluim.nl/werk-mee-invullen en geef in het kort aan wat jouw bedrijf doet als het gaat om duurzaam ondernemen, personeel, energie en grondstoffen. Heb je je al eerder aangemeld maar heeft jouw bedrijf nieuwe acties die het verschil maken? Dan nodigen wij je van harte uit om je opnieuw aan te melden!

Kennis en ervaring uitwisselen
Iedere organisatie die een actieve en zichtbare bijdrage levert op de 4 geselecteerde Global Goals, maakt kans om de tweede Groene Pluimhouder in Oisterwijk te worden. Inmiddels zijn door heel Nederland meer dan 75 Groene Pluimen uitgereikt. Door mee te doen, laat je zien dat je een ‘believer’ bent en maak je deel uit van een netwerk waar duurzame ondernemers hun kennis en ervaringen uitwisselen.
Deskundigen van de Stichting De Groene Pluim beoordelen of je in aanmerking komt voor een verdere screening. Uiteindelijk zal uit de inzendingen één bedrijf worden gekozen die tijdens de week van de Duurzaamheid 2024 De Groene Pluim in ontvangst mag nemen.

Een bericht/nieuws plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij www.haaren.nu . Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo, rechtenvrij, erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

www.haaren.nu van en voor Haaren!

Download onze gratis app

logo-vvd.fw
logo-vvd.fw
logo-vandenboertaxaties.fw
logo-beautybybritt.fw
eventgoodz-
eventgoodz-
logo-beekhuizen.fw
logo-beekhuizen.fw
debro loodgieters
energiek
Rens Bressers
Jan van Balkom
Oisterwijk in beeld
Oisterwijk in beeld

Een reactie plaatsen op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  logo-stichting helvoirtnet.fw
  logo-gemeenteberichten-oisterwijk.fw
  1-1-2
  Centrum-voor-jeugd-en-gezin
  logo-rijksoverheid
  Amber-Alert