Er werd illegaal Nafta afgetapt……..

HAAREN – 20 februari 2020. Er is illegaal Nafta afgetapt nabij Nemelaer in Haaren. Dat is zojuist bekend gemaakt. Het werd ontdekt toen medewerkers van RRP een pijpleiding raakte, die niet van hun was. RRP heeft aangifte gedaan van diefstal en vernieling.

Tijdens werkzaamheden door RRP is er een slang geraakt die de nafta aftapte.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Gemeenteraad in gesprek over toekomstvisie Staalbergven

HAAREN – 20 februari 2020  Tijdens de raadsontmoeting op 19 maart gaan raads- en commissieleden met elkaar en inwoners in gesprek over de verschillende scenario’s voor de toekomst van het openluchtbad Staalbergven in Oisterwijk.

De gemeente Oisterwijk huurt het Staalbergven van Natuurmonumenten. De huurovereenkomst loopt eind 2020 af. Het college van B&W heeft ingestemd met de discussienota die, in afstemming met Natuurmonumenten, voor de raadsontmoeting is opgesteld.

Vier scenario’s
De discussienota bevat vier scenario’s voor de toekomst van Staalbergven. Hierin legt het college van B&W de raad enkele scenario’s voor. De scenario’s beschrijven het al dan niet vernieuwen of verlengen van de huurovereenkomst en bijbehorende consequenties op het gebied van o.a. onderhoud, renovatie en financiën.

Toekomstvisie Staalbergven
Het afgelopen jaar hebben in opdracht van de gemeente diverse onderzoeken plaatsgevonden om de maatschappelijke waarde, de ecologische waarde en de bouwkundige en technische staat van Staalbergven te bepalen. De resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in de rapportage “Toekomstvisie Staalbergven Oisterwijk”. De rapportage en de daaruit voortvloeiende scenario’s vormen de basis voor de discussie tijdens de raadsontmoeting. Inwoners zijn van harte welkom om mee te praten tijdens deze raadsontmoeting.

Vervolg besluitvorming
Naar aanleiding van de discussie tijdens de raadsontmoeting geeft de gemeenteraad het college richting voor de toekomst van Staalbergven. Het betreffende scenario wordt na de raadsontmoeting verder uitgewerkt. Pas in een later stadium vindt daadwerkelijke besluitvorming plaats.

Overeenkomst met Natuurmonumenten
De huurovereenkomst tussen de gemeente en Natuurmonumenten eindigt op 31 december 2020. Gemeente Oisterwijk en Natuurmonumenten blijven tijdens het proces nauw in contact met elkaar.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

De heer Jan van Lieshout overleden

Vanaf midden jaren 60 tot 2003 was Jan betrokken bij alles wat met Il Grigio te maken had. Ruim 25 jaar hanteerde hij de Chambriêre, de dressuurzweep, of te wel de voorzittershamer. Gedurende al die jaren heeft Jan een grote rol gespeeld als inspirator en motivator, maar bovenal als organisator! Ook na zijn voorzitterschap volgde hij de ontwikkelingen binnen Il Grigio op de voet. Voor al zijn inzet en toewijding zijn wij hem heel veel dank verschuldigd.

Wie “Il Grigio” zei, zei “familie Van Lieshout” en in het bijzonder Jan van Lieshout. Jan kwam midden jaren 60 samen met Hennie en de kinderen in Haaren wonen. Hun kinderen raakten, zoals vele kinderen uit Haaren, betrokken bij Il Grigio. Jan en Hennie wilden hun steentje ook bijdragen. Jan begon met het trainen van de draad-artiesten en langzaam maar zeker nam hij steeds meer taken op zich.

Pastoor Verrijt, oprichter van ons jeugdcircus, trad steeds meer terug en bijna automatisch nam Jan zijn taken over. Zo’n mooi en bijzonder initiatief mocht natuurlijk nooit verdwijnen. De zaken moesten toen ook wel wat veranderen. Jan wilde vooral transparantie en duidelijkheid, en de ongelijkheden die er bestonden werden stap voor stap afgebouwd. Il Grigio werd op dat moment ook een eigen stichting met een bestuur. Er komen werkgroepen.

Zoals al eerder gememoreerd heeft hij 25 jaar lang de voorzittershamer gehanteerd. Het Il Grigio-virus heeft ook de hele familie getroffen. Alle kinderen zijn artiest en medewerker geweest.

Jan heeft Il Grigio ook door de lastige periode geloodst toen de oude sporthal moest wijken voor nieuwbouw. Dat was een spannende en enerverende tijd. Jan zette al zijn diplomatie in om Il Grigio voort te zetten. hij wist Il Grigio een eigen onderkomen te geven op de huidige locatie.

Onder leiding van Jan groeit en bloeit het circus weer op. Jan laat de mensen in hun waarde en iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar deel. Jan kijkt niet direct mee maar denkt meteen mee als het nodig is. Hij weet mensen te binden.

Ook zijn vrouw Hennie en alle kinderen hebben een breed scala aan circusactiviteiten op hun palmares staan. Wij zijn trots dat we de familie Van Lieshout met recht een circusfamilie mogen noemen met Vader Jan als Pater familias.

Ons medeleven gaat uiteraard naar zijn vrouw Hennie, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Speciaal staan wij nog stil bij de hen die ook nu nog actief zijn bij Il Grigio: Rob, Elleke, Ton, Niek, Mathijn en Job. Wij wensen hen allemaal heel veel sterkte om dit verlies een plaats te gaan geven.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg borgen continuïteit subsidieverlening

HAAREN – 20 februari 2020. De colleges van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben een besluit genomen over de subsidieverlening aan de dorpen van Haaren in en na 2020.

De aanleiding hiervoor is de herindeling van de gemeente Haaren en de toevoeging van de vier dorpen van Haaren aan haar buurgemeenten per 1 januari 2021. Het besluit draagt bij aan een soepele overgang en borgt de continuïteit van de subsidieverlening.

Afspraken subsidieverlening De gemeente Haaren verleent verschillende subsidies aan inwoners en organisaties. Over prestatiesubsidies, projectsubsidies en waarderingssubsidies hebben de gemeenten de volgende afspraken gemaakt:

– Prestatiesubsidies worden jaarlijks door Haaren verleend aan professionele organisaties met een maatschappelijke functie. Organisaties die aanspraak willen maken op een prestatiesubsidie voor het jaar 2021 kunnen deze in 2020 al aanvragen bij hun toekomstige gemeente.

– Projectsubsidies worden incidenteel door Haaren verleend voor de uitvoering van een project of evenement. Er is afgesproken dat Haaren in 2020 de subsidies nog verleent volgens de eigen regelgeving. Indien de subsidie doorloopt na 1-1-2021 betrekt Haaren hierbij de betreffende toekomstige gemeente.

– Waarderingssubsidies worden door Haaren verleend aan vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren in de dorpen ten behoeve van de inwoners. De subsidie wordt voor vier jaar verleend en jaarlijks wordt de hoogte van de subsidie vastgesteld. De waarderingssubsidies zijn reeds verleend door de gemeente Haaren voor de periode 20192022. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt de hoogte nog door de gemeente Haaren vastgesteld. De hoogte wordt bepaald aan de hand van ledenaantallen van organisaties per 11-2020. De toekomstige gemeenten keren de door Haaren toegekende waarderingssubsidies in 2021 en 2022 uit.

Voor subsidieaanvragen vanaf 1-1-2021 geldt dat deze niet meer kunnen worden aangevraagd bij gemeente Haaren. Voor de behandeling van deze aanvragen gelden de subsidieregels van de nieuwe gemeente. Dit geldt ook voor prestatiesubsidies voor 2021. De gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg besluiten in 2022 hoe de projectsubsidies en waarderingssubsidies van Haaren worden ingepast in het eigen subsidiebeleid.

Informatieavonden Huidige ontvangers van subsidies worden per brief op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeenten. Daarnaast informeren we subsidieaanvragers graag persoonlijk en bieden we ze de gelegenheid om vragen te stellen. Daarom organiseren de gemeenten in ieder dorp een informatieavond. Op de avonden is zowel de gemeente Haaren als de toekomstige gemeente aanwezig. Houd de website van de gemeente Haaren in de gaten voor data en tijden.

Het collegebesluit en meer informatie over subsidieverlening vindt u ook op www.haaren.nl

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Oorzaak lekkende leiding nog onbekend

Morgenavond is de klus klaar!!

HAAREN – 20 februari 2020. Over de oorzaak van de kapotte leiding in Haaren kon de heer Dick Hosman (Managing Director te Rotterdam) van Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) nog geen mededelingen doen.

Er wordt verwacht dat vandaag, in de loop van de middag, de reparatiewerkzaamheden deels is geklaard. “De Gas Unie helpt ons bij de herstelwerkzaamheden en is bezig om de pijpleiding professioneel dicht te maken”, aldus Hosman. Dit gaat nog ene paar uur duren. Ook gaat er grond afgegraven worden en zorgen we er voor dat alles goed weggesaneerd zal zijn.

Morgenavond, vrijdag, hoopt RRP klaar te zijn en 99,9% hebben weggehaald van de vervuilde grond. In de weken daarna blijven wij controleren en er voor zorgen dat alles voor 100% is opgelost!!

“Als het gat professioneel is gesloten en na de nodigen testen, kunnen we weer gaan pompen op deze leiding”. Zorgvuldigheid is van groot belang, aldus Dhr. Hosman.

Onderzoek
De politie doet momenteel nog onderzoek naar de oorzaak van het probleem. Op de vraag of het zo is dat er misschien illegaal is afgetapt van deze leiding, kon de heer Hosman niet ontkennen en ook niet bevestigen, “de politie doet onderzoek en dat wachten we dus af”. “Stel dat dit gebeurd is dan zou dat een levensgevaarlijke actie zijn”.
Dhr. Hosman geeft geen bevestiging van dit feit. Hij heeft ook geen idee hoe lang dit onderzoek gaat plaats vinden.

Spijt voor het dorp Haaren
De heer Hosman wil namens Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) graag via Haaren.nu hun spijt betuigen voor het vervelende incident en “we gaan er alles aan doen om deze zaak zeer correct op te lossen”.

Veiligheid
De leiding ligt zo’n meter diep onder de grond en heeft een diameter van ongeveer 60 cm. “Deze manier van transport is een zeer veilige manier van transport. Ook zitten er diverse lekdetectie systemen op en inspecteren we op een zeer regelmatige basis en vliegen er regelmatig met een helikopter over heen ter controle.

Dhr. Hosman wil nog benadrukken dat er alles aan gedaan zal worden, ook voor het milieu, om alles weer op orde te krijgen.

Bron: Haaren.nu Foto: Bart Meesters

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Olieleiding reparatie gaat zeker tot donderdagmiddag duren

HAAREN – 20 februari 2020. Het dichten van de lekkende olieleiding aan de Oisterwijkse Dreef in Haaren gaat zeker tot donderdagmiddag duren. Mogelijk zelfs langer.

Dat verwacht het team dat de reparatie uitvoert. De werkzaamheden in de buurt van kasteel Nemelaer gaan de hele nacht door. Vooral het afzuigen van de verontreinigde grond is een omvangrijke en tijdrovende klus. De vervuilde aarde wordt afgevoerd per container.

Rond elf uur ‘s avonds is de stromende nafta gestopt door de reparateurs. Naar schatting twintig- tot veertigduizend liter nafta is vrijgekomen uit de leiding die ruim zestig centimeter in doorsnee is.

Milieu
Wat de gevolgen zijn voor het milieu is nog niet duidelijk wel weet het RRP uit ervaring van een breuk in dezelfde leiding, van Rotterdam naar Venlo in Born, op 6 augustus 2013 een hoop gedoe gaf.

In Born, schrijft het ANP op 8 augustus 2013. “Het werk aan de leiding kan beginnen nu de grond rond het lek is afgegraven. Het defecte stuk leiding wordt eruit gehaald en vervangen door een stuk dat beide delen met elkaar verbindt. Dat kan voor extra stankoverlast in de omgeving zorgen. Als het lek gedicht is, kan worden begonnen met het afgraven van de met nafta vervuilde grond”, aldus het ANP.

De brandweer houdt tijdens de reparatie met metingen de luchtkwaliteit en de milieuvervuiling in de gaten. Er zijn wel concentraties giftige dampen waargenomen maar deze vormen geen gevaar voor de omwonenden, volgens de deskundigen.

Nafta is zeer brandgevaarlijk, daarom staat een schuimblusvoertuig van de brandweer gereed om direct in te kunnen grijpen.

De hulpdiensten hebben de Belversedijk afgezet. Het verkeer tussen Haaren en Boxtel wordt omgeleid.

Volgens beheerder Rotterdam-Rijn Pijpleiding, (RRP) werd het lek woensdagmiddag om half vier ontdekt tijdens het zogeheten klepelen van de grond. Daarbij hakt een klepelmaaier de begroeiing van bermen fijn met behulp van roterende klepels of draaiende stalen cilinders. Het is niet duidelijk of het lek is ontstaan door het klepelen.

“De brandweer sluit een andere oorzaak niet uit”. “Naar de oorzaak van deze lekkage zal z.s.m. onderzoek worden gedaan”, aldus de RRP.

Foto’s Bart Meesters

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

De pachtovereenkomsten zijn getekend!

‘Natuurinclusieve landbouw’ bij de Margriet in Helvoirt

HELVOIRT – 20 februari 2020. Boeren die grond pachten op ‘De Margriet’ in Helvoirt zetten goede stappen richting natuurinclusieve landbouw.

Deze vorm van landbouw moet leiden naar landbouw die hoogwaardig en veilig voedsel oplevert, die het milieu minder belast én zorgt voor verbetering van biodiversiteit op het boerenland én de belevingswaarde van het agrarisch landschap verhoogt.  16 bevlogen boeren doen mee aan dit project van de gemeente Haaren, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut.

Op  woensdag 19 februari zijn de overeenkomsten symbolisch ondertekend door de 16 pachters en gemeente Haaren  (wethouders M. Vromans en C. Blom). Ook gemeente Vught, waar Helvoirt vanaf 1 januari 2021 onder valt tekende mee.  De gronden die de boeren pachten zijn eigendom van de gemeente Haaren. Voor een groot deel van het gebied (22 hectare) gelden kortdurende pachtafspraken (1 jaar), waardoor de grondgebruikers weinig kunnen investeren in de bodemkwaliteit en natuurwaarden op langere termijn. De gemeente wil dat veranderen door samen met de pachters de transitie te maken naar een duurzamer, meer natuur-inclusief gebruik van deze agrarische grond. Door langdurende pachtovereenkomsten, het invoeren van een nieuw teeltschema  wat de kwaliteit van de bodem verbetert én door aanleg van bloemenranden langs de percelen herstelt de biodiversiteit zich.

In dit project werken de boeren samen met het Louis Bolk Instituut, een kenniscentrum voor duurzame landbouw. De adviseurs van deze organisatie maken met elke deelnemende boer een plan. Dat richt zich niet alleen op de pachtgronden in De Margriet, de deelnemers betrekken ook de rest van hun bedrijf in het plan. De  Margriet wordt hierdoor een aanlokkelijk gebied. Daarnaast draagt de integrale benadering bij aan de verduurzaming van de agrarische sector en van de  gemeentelijke gronden.  Voor de betrokken agrarische ondernemers is het project daarnaast ook aantrekkelijk omdat ze kunnen rekenen op gunstigere pachtvoorwaarden als compensatie voor de kosten en de opbrengstenderving die bij deze verandering horen. Dank aan de pachters die zich hier voor inzetten.

Het project heeft een duur van 6 jaar. Het is een initiatief van de gemeente Haaren. Ook na de gemeentelijke herindeling in 2021 is de continuïteit gewaarborgd. Vanaf 2021 valt het gebied onder de gemeente Vught die zich ook gecommitteerd heeft aan dit project.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Kwalificatie Nederlandse halve finale turnen

HAAREN – 19 februari 2020. Afgelopen zaterdag hebben Britt v Liempd en Rinke vd Loo zich weten te kwalificeren voor de Nederlandse halve finale turnen derde divisie senioren. En zondag is Rinke ook nog eens regiokampioen geworden op het toestel balk!

Prachtige prestaties omdat dit voor beide dames het eerste jaar bij de senioren was en daar een groot sterk veld aan turnsters op hen stond te wachten. Het leuke is dat deze 2 meiden beide bij een andere vereniging turnen (Britt bij DOS Udenhout en Rinke bij Prins Hendrik Vught) maar vriendinnen door dik en dun zijn.  Zie ook dit artikel.

De meiden zijn allebei 15 jaar. Ze zitten sinds dit jaar ook bij elkaar in de klas op het Maurick in Vught. Daar turnen ze samen MTA. Een talent class voor leerlingen die turnen. En daarnaast trainen ze allebei bij hun eigen club. Rinke traint totaal 14 uur per week en zou geen uur minder willen turnen. Ze hebben dit jaar voor het eerst wedstrijden bij de senioren. Daar zitten dus ook meiden van 25 tussen! En nu hebben zij zich allebei gekwalificeerd voor de landelijke wedstrijden tegen alle verwachtingen in. Rinke heeft in de regio iedereen achter zich gelaten door kampioen op de balk te worden. En dat zelfs met een verzwikte enkel.

Ze zijn elkaars concurrenten maar de dikste vriendinnen en altijd blij als de ander een mooie wedstrijd turnt. Plezier staat voor beide dames voorop in de sport. Vaak roepen mensen dat ze net zusjes zijn. Owww en nog een leuk feitje; de dames noemen zichzelf “Jut en Jul”.

Bron: Debby van de Loo

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Nieuws uit de gemeente Oisterwijk

HAAREN – 19 februari 2020  Nieuwsberichten uit de gemeente Oisterwijk.

Burgerpanel Oisterwijk: herindeling Haaren

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijg je dan een paar keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Begin maart starten we met het volgende burgerpanelonderzoek. Dit onderzoek gaat over de samenvoeging van het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk per 1 januari 2021. Wil je daar jouw mening over geven? Meld je dan aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel.

Inwoner van Haaren
Woon jij in Haaren? Dan mag je ook al meedenken! Meld je snel aan!

Meer informatie?
Meer informatie over het panel staat op onze website www.oisterwijk.nl/burgerpanel

Wind- en zonneparken in de regio

Op 12 februari is tijdens de radenavond een kaart gepresenteerd met daarop de mogelijkheden voor wind- en zonneparken in de Regio Hart van Brabant, waar ook Oisterwijk deel van uitmaakt. Aan de kaart, die de komende maanden verder wordt uitgewerkt, is een zorgvuldig proces vooraf gegaan.

Veranderingen in onze leefomgeving (zichtbaar en onzichtbaar) zijn bij de plannen onvermijdelijk. Daarom worden ook bewoners en gebruikers van het gebied betrokken, omdat een toekomstbestendige regio met respect voor mens, natuur en milieu een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Mogelijkheden voor wind- en zonneparken
Op de kaart staat welke gebieden ruimtelijk en technisch geschikt zijn voor de grootschalige opwek van duurzame energie. Er is gekeken naar de beperkingen, randvoorwaarden, mogelijkheden en wensen. Het is nu nog niet duidelijk in welke gebieden en waar wind- of zonneparken terechtkomen.

Het verder uitwerken van het de mogelijkheden is een volgende stap in het proces. Zodra de randvoorwaarden en ideeën voldoende zijn uitgewerkt, kunnen ook inwoners een bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van het scenario en -op termijn- de uitvoering daarvan. Dit is belangrijk, omdat inwoners ook de gevolgen van deze de verandering ervaren in hun werk- en leefomgeving.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie
De plannen rondom wind- en zonne-energie zijn een onderdeel van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) van de regio Hart van Brabant, waar Oisterwijk deel van uitmaakt. Met de REKS brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving aanpassen aan het veranderende klimaat.

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat alle regio’s in Nederland zo’n Regionale Energiestrategie (RES) maken. In Hart van Brabant kijken we als enige regio in Nederland ook hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Bij ons heet het daarom Regionale Energie- en Klimaatstrategie.

Meer informatie
Heb je vragen? Kijk op www.oisterwijk.nl/duurzameenergie of neem contact op met de gemeente via gemeente@oisterwijk.nl. Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie staat op de website www.regio-hartvanbrabant.nl. Hier kun je je ook aanmelden voor de REKS-nieuwsbrief.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Olieleiding geraakt

Brandweermannen hebben een buffer in de sloot gelegd om de olie tegen te houden.

HAAREN – 19 februari 2020. Ter hoogte van de  Belversedijk- Oisterwijksedreef is een enorme transportleiding van olie van de Nationale Aardolie Maatschappij (NAM) geraakt bij werkzaamheden. De hele buurt is daar afgezet, blijf er weg!! Het gaat om een leiding van vele diameters doorsnede. Deze getroffen pijpleiding loopt van Rotterdam naar Venlo.

Het gaat om een zogenaamde Nafta leiding. De Belversedijk is afgesloten voor alle verkeer vanaf kasteel Nemelaer en dit zal nog wel even duren. Naar verwachting zullen de herstelwerkzaamheden nog tot diep in de nacht gaan duren. De brandweer doet continu metingen.

Nafta of aardoliedestillaat is een gevaarlijke stof. Het is een brandbaar mengsel van koolwaterstoffen, dat ontstaat als condensaat bij het destilleren van ruwe olie. Naftadampen zijn explosief. Om het lek te kunnen dichten is daarom speciale, vonkvrije, graafapparatuur nodig. Nafta wordt hoofdzakelijk gebruikt in een kraakinstallatie om de onverzadigde grondstoffen voor polymeren te produceren: etheen, propeen en benzeen.

Foto’s/Info Bart Meesters

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu