Raadsvergadering 5 november – 19.00 uur (verzet van 29 oktober)

HAAREN – 23 oktober 2020   De raadsvergadering van donderdag 29 oktober is verzet naar donderdag 5 november.

Voor de raadsvergadering komt de gemeenteraad fysiek bijeen in de Tiliander. Vanwege de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus, is deze vergadering niet fysiek bij te wonen op de publiek tribune. De raadsvergadering is live te volgen, met beeldverslag, via https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/live.

De volgende onderwerpen staan op de agenda van de raadsvergadering op 5 november:

Onttrekken van wegen aan openbaar verkeer
Verordening werkgeverscommissie en formatie griffie
Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD
Begroting 2021
Belastingverordeningen
Zienswijze begrotingswijziging VRMWB
Interpellatie (PrO) over uitvoering motie Donkhorst 5a
Als u uw mening of ideeën over bovenstaande onderwerpen met de gemeenteraad wilt delen, dan is dat op onderstaande wijzen mogelijk. De raadsleden kunnen uw inbreng meewegen bij de besluitvorming over deze onderwerpen.

1. Schriftelijke inbreng – Bied uw inbreng over het raadsvoorstel schriftelijk aan de raad aan. Doe dit bij voorkeur via griffie@oisterwijk.nl. Per post kan ook: Postbus 10101 5060 GA OISTERWIJK. Uw inbreng wordt direct aan raads- en commissieleden beschikbaar gesteld en wordt bij de vergaderstukken op de raadsagenda geplaatst.

2. Spreekrecht Raadsvergadering – Spreek in over het geagendeerde onderwerp van uw interesse tijdens de raadsvergadering. U kunt zich hier tot en met woensdag 4 november voor aanmelden bij de griffie. Voor meer informatie over deelname aan een digitale vergadering van de raad kunt u contact opnemen met de griffie.

D66 Oisterwijk laat iedereen vrij maar niemand vallen

OISTERWIJK – 23 oktober 2020. Momenteel zitten we midden in ‘de tweede golf’ van Covid-19.

Dit heeft een enorme impact op onze samenleving én de economie. Veel meer huishoudens raken in financiële problemen. De kinderombudsvrouw waarschuwde deze zomer al voor meer nieuwe armoede onder gezinnen met kinderen. En dat was dus vóór die tweede gedeeltelijke lockdown.

Kinderen die opgroeien in armoede hebben later extra veel kans om zelf ook in armoede terecht te komen. D66 wil ervoor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen als het gaat om sport, cultuur en vanzelfsprekend onderwijs.

We kunnen en moeten nog veel meer dan nu het geval is, inzetten op het voorkómen van schulden naast het oplossen van reeds aanwezige schulden. Zeker bij jongeren. Een preventieve aanpak waarbij een budgetscan wordt gedaan waarna een budgetplan wordt opgesteld, kan veel leed en extra kosten voorkomen.

Mensen die moeite hebben met het ingewikkelde systeem van sociale zekerheid en toeslagen willen we ondersteunen met maatwerk. Waar het voor ons om draait is dat mensen in armoede zo snel mogelijk weer zelfredzaam worden.

D66 doet een voorstel om een pilot te starten met de implementatie van een nieuwe methodiek Mobility Mentoring®. Deze aanpak ondersteunt mensen bij het aanpakken van hun financiële en sociale problemen. D66 laat mensen niet vallen en zet zich in om mensen te ondersteunen bij hun aanpak om weer gelukkig en gezond te functioneren in de samenleving. Want hoe vrij ben je nou als je in armoede leeft?

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Uitstellen van zorg

TILBURG – 23 oktober 2020. Wij willen goede zorg leveren, aan iedereen. In deze tijd is dat soms lastiger omdat we door Corona een deel van de normale zorg stop moeten zetten. Met ons zorghart vinden wij dit erg vervelend. We leggen je hierover graag wat meer uit.

Waarom kunnen we niet iedereen helpen?
Er is krapte aan zorgpersoneel. We kunnen alleen voor het toenemend aantal coronapatiënten blijven zorgen, als we daarvoor medewerkers van andere afdelingen in het ziekenhuis inzetten. Dit kan ervoor zorgen dat het werk op andere afdelingen deels stil komt te liggen. Het aantal coronabesmettingen in de samenleving neemt toe, dus ook bij ons zijn medewerkers besmet geraakt met het coronavirus. Zij kunnen niet komen werken en dit zorgt voor meer druk op onze zorg.

Wat nu?
Door creatief te zijn met de inzet van ons personeel hopen we dat zoveel mogelijk zorg door kan blijven gaan. Ons ziekenhuis is een veilige plek om naartoe te gaan in deze tijd. Er zijn heel veel maatregelen genomen om de kans op besmetting met Corona te voorkomen. Heb je een afspraak? Zeg deze dan dus niet af uit angst om besmet te raken.
Het is niet altijd makkelijk. Maar we hopen dat iedereen zich zoveel mogelijk aan de richtlijnen houdt, zodat we het virus samen snel onder controle hebben. Dan kunnen wij al onze zorg hopelijk weer snel voortzetten.

Bron: ETZ Tilburg

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Wintertijd: zondag 25 oktober om 03.00 uur

HAAREN – 23 oktober 2020. De winter is in aantocht. Het wordt niet alleen kouder en donkerder, maar de klok gaat ook een uur terug – van zomertijd naar wintertijd.

Wanneer gaan we over op wintertijd?
Wintertijd – of standaardtijd – 2020 begint officieel op zondag 25 oktober om 03.00 uur, waarbij de klok een uur terug wordt gezet.
In 1996 voerde de Europese Commissie voor alle EU-landen dezelfde standaard in. Alle lidstaten moeten de zomertijd en wintertijd op hetzelfde moment laten ingaan: in het laatste weekend van maart en het laatste weekend van oktober.

In maart 2019 stemde een meerderheid in het Europees Parlement echter voor het afschaffen van de zomertijd in Europa.
De Europese parlementariërs willen dat elk land vanaf 2021 zelf kan beslissen over de zomertijd, maar het voorstel moet nog worden aangenomen door de Raad van Ministers voordat het in werking kan treden. Op dit moment is het nog hoogst onzeker of het zo ver komt.

In de nacht van 27 op 28 maart gaan de klokken weer vooruit (zomertijd)

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Algemeen Belang staat vóór Haaren

HAAREN/OISTERWIJK – 22 oktober 2020. Op 18 november 2020 zijn de herindelingsverkiezingen, omdat de gemeente Haaren ophoudt te bestaan. Algemeen Belang kijkt er naar uit om Haaren officieel op te nemen in de gemeente Oisterwijk.

Om onze kernvisie scherp te houden, zijn wij op zoek gegaan naar mensen uit de gemeenschap Haaren. Op onze kieslijst vind je alle namen, maar Alex van Assouw wil AB hier in het bijzonder noemen. Samen met Alex, onze andere nieuwe Haarense leden en inwoners van de kern Haaren heeft AB verschillende thema’s bepaald om de komende jaren aan te werken.

GEMEENTEHUIS
Algemeen Belang wil het gemeentehuis, onder voorwaarden, verkopen aan een projectontwikkelaar. Woningbouw en maatschappelijke functies, waaronder een dependance van het gemeentekantoor Oisterwijk, politiepost en maatschappelijk werk, zijn van belang om op deze locatie te ontwikkelen.

DEN DOMP
Ontmoetingscentrum Den Domp wordt in de toekomst gerenoveerd. AB wil Den Domp in stand houden voor inwoners en verenigingen van Haaren. Dit is van cruciaal belang om de leefbaarheid van de kern Haaren te versterken.

NOENES
Algemeen Belang vindt het belangrijk dat afspraken met de Noenes worden afgestemd met beleid van de gemeente Oisterwijk. AB zal er voor waken dat dit met respect voor bestaande afspraken met bewoners gebeurd. Ons doel hiervan is om een eenduidige juridische positie voor alle parken in onze kernen te realiseren.

HAARENDAEL
Algemeen Belang ziet Haarendael graag als rijksmonument herbouwd worden. Gelet op de geringe haalbaarheid van dit doel is het voor AB belangrijk dat Haarendael een functionele herbestemming krijgt. Voor AB betekent dit wonen gecombineerd met vrijetijdsbesteding, waarbij de historische waarden in acht worden genomen.

BUITENGEBIED
Algemeen Belang vindt het belangrijk dat het bestemmingsplan Buitengebied Haaren volgens lopende afspraken wordt uitgewerkt. Het is belangrijk dat er in de toekomst overkoepelend beleid wordt opgesteld voor het buitengebied. Voor Algemeen Belang speelt kringlooplandbouw naar 2050 toe een belangrijke rol in dat beleid.

BOUWLOCATIES
Algemeen Belang ziet dat binnen de kern Haaren meerdere locaties geschikt en in beeld zijn voor woningbouw. Dit betreft zowel gemeentelijk eigendom als van derden. De herontwikkeling hiervan vindt plaats op basis van de woonvisie met aandacht voor jongeren, (door-)starters, senioren en deels via Bouwen In Eigen Beheer. AB vindt het belangrijk dat locaties die nu al een bestemming wonen hebben, conform gemaakte afspraken worden her-ontwikkeld.

Wil je meer lezen over onze doelen uit Haaren in combinatie met de Global Goals? Kijk dan hier.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Ongeval in Helvoirtsestraat te Helvoirt: bestuurster ernstig gewond

HELVOIRT – 22 oktober 2020. Een 86-jarige inwoonster van Helvoirt botste door nog onbekende oorzaak met haar auto tegen een boom in de Helvoirtsestraat ter hoogte van de Industrieweg.

Een andere auto botste achter op de auto van de vrouw.
De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ETZ-ziekenhuis in Tilburg.

Na het ongeval was de weg gedeeltelijk afgesloten en werd het verkeer over één weghelft geleid. Een bergingsbedrijf heeft de auto, die tegen de boom was gebotst, afgevoerd. Dit voertuig was dusdanig beschadigd dat deze niet meer terug op de weg zal komen. Het andere voertuig raakte licht beschadigd. De bestuurder van dit voertuig bleef bij de aanrijding ongedeerd.

Omstanders verleenden na het ongeval eerste hulp. De politie heeft de zaak in onderzoek. In de Helvoirtsestraat geldt een 30-km-snelheid.

Foto’s Bart Meesters

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

DEH Actie Sneeuwbal

HAAREN – 22 oktober 2020  Op zaterdag 31 oktober kunt u gratis een mooie struik voor uw tuin ophalen.

Het gaat om de Viburnum lantana, oftewel de wollige sneeuwbal, een sierlijke heester, die ongeveer 2 meter hoog wordt, in het voorjaar uitbundig bloeit met witte bloemen die naar vanille ruiken. De bloemen zijn aantrekkelijk voor vlinders. Na de bloei krijgt de struik rode, later zwarte bessen, die de vogels heerlijk vinden. In het najaar kunt u van een mooie herfstkleur genieten. Dus haal tegels uit uw tuin en plant de Sneeuwbal erin! Er zijn maximaal 3 struiken per huishouden beschikbaar.
Het onlangs opgerichte Burgerinitiatief 4×1000 Bomen Haaren hoopt hiermee bij te dragen aan een klimaatbestendige en groenere omgeving. Minder steen in de tuin, meer groen!

Burgerinitiatief 4×1000 Bomen Haaren
De gemeente Haaren, de ‘tuin van Brabant’, wordt in 2021 opgesplitst in vieren. De DEH (Duurzame Energiecoöperatie Haaren) heeft het initiatief genomen voor deze 4 x 1000 bomen-actie. Het Biodiversiteitsteam uit Oisterwijk heeft zich hierbij aangesloten. Samen vormen we een enthousiaste groep mensen die deze gebeurtenis aangrijpt om de gemeenten waar Haaren straks deel van uit gaat maken waar mogelijk de komende jaren te ‘vergroenen’.

De Actie Sneeuwbal
In samenwerking met Stichting Urgenda, de Koploperstafel Oisterwijk en het biodiversiteitsteam Oisterwijk kunnen we de sneeuwbalstruiken gratis aanbieden aan inwoners van Haaren, Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Een vrijwillige bijdrage voor de Stichting Urgenda wordt op prijs gesteld.
Waar ophalen?
Bewoners uit Haaren: Boomkwekerijen M v.d. Oever, & zonen, Kerkeind 12, 5076 AC Haaren. Ophalen kan tussen 10-12 uur of tussen 13-15 uur. We hebben zo’n 200 stuks om uit te delen.
Bewoners uit Oisterwijk en Moergestel: Recreatiepark Klein Oisterwijk, Oirschotsebaan 6, 5062 TE Oisterwijk. Ophalen kan tussen 10-12 uur of tussen 13-15 uur. Hier staan er ongeveer 300.

In verband met de coronamaatregelen gelieve niet allemaal om 10 u al aan de poort te staan wachten.
In verband met Corona verzoeken wij u bij het ophalen de 1,5 meter afstand in acht te houden. Is het te druk, blijf dan even in uw auto zitten. De planten zitten in een pot en zijn nu ongeveer 1 meter hoog.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Het dagboek van Jan de Quay

Haaren – 22 oktober 2020  Dagboek van Jan de Quay

De Quay: “Als Oranje maar beschermd blijft, en bindende kracht in ons volk. Waarom zou ik me er niet voor laten samen persen – als het moet – O.L.H. zal me zeker helpen…”
Tweede deel dagboek Jan de Quay nu ook openbaar Eind vorig jaar nam Wim van de Donk, de toenmalige commissaris van de Koning in Noord-Brabant, het eerste deel van het digitale dagboek van Jan Eduard de Quay in ontvangst in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Nu staat het tweede deel van zijn dagboek ook online: www.bhic.nl/dagboekdequay<http://www.bhic.nl/dagboekdequay>. Dit behelst de belangrijke periode van 24 januari 1945 – 24 mei 1945, waarin we onder meer zien hoe De Quay probeert invloed uit te oefenen op de formatie van een nieuw te vormen kabinet. Jan de Quay (1901-1985) was van 1946 tot 1959 commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant en aansluitend tot 1963 minister-president van het naar hem genoemde kabinet-De Quay.

De Quay als schaduwformateur nieuw kabinet In eerste instantie lijkt dit tweede deel geheel in lijn te lopen met wat hem de weken en maanden daarvoor had beziggehouden: zijn werk voor het College voor Economische Aangelegenheden in het bevrijde Zuiden, zorgen om de nood in bezet gebied, argwaan om de intenties van de communisten, het dilemma met betrekking tot de Nederlandse Volksbeweging, zijn verhouding met het bisdom en verder de voorgenomen (riskante) reis van koningin Wilhelmina door het bevrijde Zuiden.

Maar uitgerekend op 24 januari 1945, als hij met zijn tweede deel van het dagboek start, is in Londen het tweede kabinet Gerbrandy demissionair geworden. Dit kabinet was al langer verscheurd door onderlinge tegenstellingen en verwikkeld in conflicten met koningin Wilhelmina. Als gevolg van de daardoor ontstane crisis wordt de positie van De Quay, inmiddels vertrouweling van de koningin, aanzienlijk versterkt. Zo kan hij als schaduwformateur invloed uitoefenen op de formatie van een nieuw te vormen kabinet dat in het teken moet staan van vernieuwing. Ook lezen we in dit deel over de moeizame invulling van de post minister van Oorlog, omdat deze rechtstreeks verband houdt met de functie van Prins Bernhard als bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hoe denkt Jan de Quay die op 24 maart 1945 tot minister van Oorlog wordt benoemd eventuele constitutionele gevaren te voorkomen?
Zijn dagboeknotities geven een indringend beeld van het toen net bevrijde Brabant. We krijgen toegang tot de leefwereld van een betrokken en gedreven Brabantse, katholieke bestuurder, halverwege de twintigste eeuw. Iemand wiens inzet en keuzes hem, afhankelijk van standpunt en tijdsgeest, soms populariteit bezorgden en soms venijnige kritiek. Maar ook geven zijn pennenvruchten blijk van zijn warmhartige karakter en grote toewijding als familieman voor zijn grote gezin. En altijd is er weer het zelfverwijt dat hij in gebed en kerkelijke plichten schromelijk tekort schiet: “Ik sta nu wel in de branding en voel me kip lekker er bij. Misschien te goed. Nog steeds geen gelegenheid gehad te biechten. Al 3 keer voor niets geweest. Het wordt tijd, want ik zak af.”(16 februari 1945, red.).

Gedreven Brabantse, katholieke bestuurder Jan Eduard de Quay (1901-1985) speelde een belangrijke rol in de Nederlandse politiek van de twintigste eeuw. In 1940 en 1941 gaf hij mede leiding aan de Nederlandse Unie, maar die werd door de Duitsers verboden. Daarna was hij gijzelaar in Haaren en Sint-Michielsgestel en onderduiker in de buurt van Beers. Na de oorlog was hij o.a. minister, commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, premier en lid van de Eerste Kamer voor de Katholieke Volkspartij.
Woord van dank
Het is nooit de bedoeling geweest van Jan de Quay dat de tekst van dit dagboek openbaar zou worden. Juist daarom zijn wij erkentelijk voor het besluit van zijn nazaten om in te stemmen met de onverkorte publicatie ervan. Want na al die jaren is het nog steeds fascinerende lectuur.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Nieuwsberichten vanuit de gemeente Oisterwijk

HAAREN – 22 oktober 2020   Nieuws uit de gemeente Oisterwijk

Binnenkort je stempas op de mat

Uiterlijk 4 november vallen in Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én Haaren de stempassen in de brievenbus. Deze hebben kiesgerechtigde inwoners nodig om op 18 november 2020 hun stem uit te brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Op de stempas staat jouw naam, het dichtstbijzijnde stemlokaal en waar je meer informatie kunt vinden over de verkiezingen. Ook staat er wat je mee moet nemen om te stemmen: de stempas én een legitimatiebewijs. In de envelop zit naast de stempas ook een brief van burgemeester Hans Janssen. Hierin roept hij iedereen op om vooral te gaan stemmen! Alle stemmen samen bepalen namelijk ons gemeentebestuur voor de komende 5,5 jaar. Ook ontvang je een flyer over COVID-19. Beantwoord je een van de vragen van de gezondheidscheck met ‘Ja’? Laat dan iemand anders voor je stemmen. Hoe dat kan, lees je op www.oisterwijk.nl/verkiezingen of op de achterkant van je stempas.

Geen stempas ontvangen?
Heb je op 4 november nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente Oisterwijk. Maak een afspraak via www.oisterwijk.nl of via (013) 529 13 11. Je krijgt dan een vervangende stempas. Een vervangende stempas kan aangevraagd worden tot uiterlijk 17 november 12.00 uur. Inwoners uit het dorp Haaren nemen voor een vervangende stempas contact op met de gemeente Haaren. Lees er meer over op www.haaren.nl/verkiezingen.

Na de verkiezingen: een gemeenteraad met 23 leden

Vanaf 1 januari bestaat onze gemeenteraad uit 23 leden. Dat zijn er 2 meer dan nu. Dit komt door de herindeling met Haaren. We krijgen er namelijk 6.000 inwoners bij. En dat betekent 2 zetels extra.

De gemeenteraad is onderdeel van het bestuur van onze gemeente. Het hele bestuur bestaat uit de gemeenteraad, de wethouders en de burgemeester. Om je een beetje inzicht te geven, hebben we op een rij gezet wie wat doet:

De gemeenteraad
De gemeenteraad is het hoofd van de gemeente en wordt rechtstreeks door de inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren gekozen. De gemeenteraad bepaalt het beleid en controleert het college van burgemeester en wethouders. De raad betrekt daarbij de wensen en ideeën van inwoners en weegt de verschillende belangen af. Om dat goed te kunnen doen, moeten raadsleden weten wat er leeft. Die informatie krijgen ze op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door gesprekken met jou als inwoner en met ondernemers, organisaties en verenigingen.

Raadsleden van dezelfde partij vormen samen een frac¬tie. In de raadsvergadering debatteert de raad over raadsvoorstellen en zij neemt besluiten. Daarnaast zijn er voorbereidende bijeenkomsten zoals het raadsplein en de raadsontmoeting.

De wethouders
De wethouders zijn de leden van het college, het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college doet voorstellen aan de raad en besluit over het dagelijkse reilen en zeilen in een gemeente. Het college vergadert 1 keer per week. Elke wethouder is verantwoordelijk voor een aantal onderwerpen. Dat pakket heet een portefeuille.

De burgemeester
De burgemeester is het enige lid van het gemeentebestuur dat niet wordt gekozen. De burgemeester wordt benoemd door de koning, voor een periode van 6 jaar. De burgemeester is voorzitter van de raad en het college. Ook heeft hij net als de wethouders een eigen portefeuille. De burgemeester is altijd verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente.

18 november gemeenteraadsverkiezingen

Op 18 november 2020 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente. Vanwege de opsplitsing van buurgemeente Haaren, vinden die verkiezingen eerder plaats dan op andere plekken in het land. Op 18 november mogen kiesgerechtigde inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én Haaren naar de stembus om samen een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

Denk mee over energie en het klimaat in de regio

Hoe denk jij over het opwekken van duurzame energie in onze gemeente? En over aanpassingen van onze omgeving aan klimaatverandering? Wij doen hier samen met Regio Hart van Brabant onderzoek naar en horen graag jouw mening. Die geef je via hetpon.nl/REKS-HVB.
Wij werken in de Regio Hart van Brabant mee aan de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Hierin staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam opwekken. Maar ook welke mogelijkheden er zijn om onze huizen zonder aardgas te verwarmen en hoe we onze omgeving aanpassen aan het veranderende klimaat.

Bodemonderzoek naar aardwarmte

Vanaf 26 oktober tot midden november 2020 voert SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) weer een bodemonderzoek uit in onze gemeente. Dit onderzoek doet SCAN in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
De resultaten laten zien of de ondergrond geschikt is voor het winnen van aardwarmte. Wij kunnen aardwarmte in de toekomst mogelijk gebruiken. Bijvoorbeeld om gebouwen en bedrijven duurzaam te verwarmen. Dit onderzoek heet seismisch onderzoek. Het onderzoek is op meerdere punten in een langgerekt zuidoostelijk deel van het buitengebied van Moergestel.
Woon je in de directe omgeving? Dan krijg je van SCAN een brief per post met meer info over het onderzoek en wat je ervan merkt. Woon je niet in de directe omgeving, maar wil je meer weten over het onderzoek? Ga dan naar www.scanaardwarmte.nl. Vragen over het onderzoek mail je naar info@scanaardwarmte.nl.

Meedenken over de plannen
In de concept-REKS zijn de voorwaarden van de energie- en klimaatstrategie geschetst. Nu die grote lijnen bekend zijn, krijgen alle inwoners in de regio de mogelijkheid om te reageren op de plannen en actief mee te denken. Dat kan via de online enquête, maar de komende periode zijn er meer activiteiten, zoals (online) informatieavonden, dialoogsessies en wandeltochten. We informeren je daar natuurlijk op tijd over.
Vervolg
Je kunt de vragenlijst op hetpon.nl/REKS-HVB tot 2 november invullen. De uitkomsten van het onderzoek nemen we mee in het definitieve REKS-bod, dat in het voorjaar van 2021 klaar is. Meer informatie over de REKS en de geplande activiteiten staat op de website www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS.

Geen spoed, wel brandweer? Bel (0900) 0904

Heb je de brandweer ter plaatse nodig, maar is het geen levensbedreigende of acuut gevaarlijke situatie? Dan bel je vanaf 12 oktober (0900) 0904. Het nummer 112 blijft hét alarmnummer voor alle levensbedreigende situaties.
Met dit nieuwe landelijke nummer heeft de brandweer voortaan 1 ingang voor alle meldingen zonder spoed. Op die manier blijft 112 vrij voor alle levensbedreigende situaties.   24 uur per dag bereikbaar

Het nummer landelijke (0900) 0904 is 24 uur per dag bereikbaar. Na het inspreken van de plaatsnaam word je doorverbonden met de regionale meldkamer van de brandweer. De eigen telefoonnummers voor iedere regio worden afgeschaft.

Geen spoed
Er zijn veel situaties waar de brandweer niet met spoed naartoe hoeft. Denk bijvoorbeeld aan een vermoeid paard dat niet meer zelf uit de sloot kan komen, een boom die over de openbare weg ligt en voor verkeershinder zorgt of een waterlekkage waardoor straten blank staan. Het gaat dus om situaties die op dat moment niet gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Voor zulke situaties bel je voortaan (0900) 0904. Meer informatie over het landelijke geen-spoednummer staat op de website www.brandweer.nl/geenspoed.

Nieuwe maatregelen tegen corona

In de strijd tegen corona zijn sinds 14 oktober weer nieuwe maatregelen van kracht. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het aantal besmettingen omlaag gaat. De maatregelen gelden in principe tot 27 oktober, maar kunnen langer duren als het nodig is.
De basisregels zoals 1,5 meter afstand houden, je laten testen bij klachten en thuis blijven als je positief getest bent, blijven gelden. Daarnaast zijn de volgende maatregelen nieuw:

Groepen
• Thuis ontvang je maximaal 3 personen per dag
• In binnenruimtes waar mensen zitten, geldt een maximum aantal personen van 30
• Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens
• Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven
• Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan
• Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het openbaar vervoer
• In het voorgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les
• Alle cafés en restaurants zijn dicht. Afhalen kan wel
• De horeca is in de volgende gevallen wel open: in hotels voor hotelgasten, in uitvaartcentra en op luchthavens voorbij de security check
• Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie, zoals het restaurant in een museum
• Winkels gaan uiterlijk om 20.00 uur dicht. Koopavonden worden afgeschaft
• Supermarkten mogen wel later openblijven
• Tussen 20.00 uur – 07.00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd
• Je mag tussen 20.00 uur en 07.00 uur alcohol op zak hebben of drinken in de openbare ruimte
• Evenementen zijn verboden, behalve markten voor levensmiddelen, beurzen en congressen, bioscopen en theaters, wedstrijden, betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
• In winkels worden afspraken gemaakt over strikte naleving van maatregelen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. Er is meer handhaving
• Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) moeten bezoekers reserveren binnen een tijdvak. Dit geldt niet voor winkels en markten voor levensmiddelen

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk
• Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan
• Uitgezonderd zijn: topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal), voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie, kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club mogen)
• Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen
• Reis zo min mogelijk
• Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
• Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
• Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken.
Alle informatie lees je op de website www.rijksoverheid.nl/corona. Op deze website staat ook een overzicht van de risiconiveaus en de maatregelen die daarbij horen.

 

 

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Uit de Hoge Hoed: “De horeca komt weer naar U toe deze herfst…..winter?”

HAAREN – 21 oktober 2020. Het is weer zover , na een kleine periode van een “klein beetje Normaal”, zitten we met z’n allen in herhaling.

Dit hadden we niet gehoopt en misschien ook niet verwacht maar bij gebruik van het nuchtere verstand kon je ook op je “boeren”-klompen aanvoelen dat het virus bij lange na nog niet weg was . In diezelfde periode van “normaal” kregen we ook iedere dag meldingen over corona-besmettingen in nertsenfokkerijen en die slapers in Den Haag durfden maar niet de beslissing te nemen om alle fokkerijen op te ruimen, iets wat bij de horeca blijkbaar weinig moeite kost voor de schriftgeleerden, want als er een branche was- en nog steeds is die het keurig voor elkaar heeft en er aantoonbaar ook weinig besmettingen waren ,dan is het de horeca wel.

Tevens zijn er weer hele grote groepen op vakantie geweest in binnen-en buitenland en , van de ene kant begrijpelijk, zich weinig aangetrokken hebben van 2 simpele regeltjes : handen wassen en minimaal 1 ½ meter afstand.

Mede oorzaak hieraan waren die “mafkezen” die onder leiding van een zekere Willem Engel , op elke hoek van de straat bleven roepen over complotten en griepjes en nog meer van dit soort onzin. Ik had nog nooit van die pipo gehoord en het probleem is dan ook dat er nog steeds een schreeuwende minderheid is die hem op de voet volgt en daarom zitten we nu met de gebakken peren. En wat denk je van die zogenaamde rappers die nog meer onzin uitkramen in een microfoon op een plein dan in de verschrikkelijke teksten van hun liedjes.

Als laatste en dan stop ik met het aan mijn lezers kenbaar maken hoe ik denk over “hoe om te gaan met corona” en dat is dat het mij opvalt dat we zo gigantisch veel virologen en aanverwante deskundigen hebben die allemaal een eigen verhaal en mening hebben en die dan het liefst verkondigen in allerlei praatprogramma’s op de TV. De enige serieuze en die komt dan ook uit Oisterwijk , is Jan Kluijtmans want die zit niet in de “paniek-zaai” modus en al wat hij zegt is ook nog verstaanbaar en begrijpbaar.

Daarom lieve mensen , is de horeca in Nederland weer diep getroffen in de ziel en is men noodgedwongen weer overgegaan naar datgene wat in maart t/m mei gebeurde en dat is het klaar maken van overheerlijke gerechten die dan thuis gegeten kunnen worden. Ik heb een groot aantal horecabedrijven als “vriend” op facebook en dan zie ik ook de mooiste en zichtbaar ook lekkere maaltijden voorbij komen tegen een leuke prijs. Ik begrijp ook wel dat je niet de hele week van dit fenomeen gebruik wilt maken, maar omdat de grote massa nu in de herfstvakantie toch niet weg kan of er ook geen zin in heeft, is het misschien ook voor het hele gezin erg leuk om “THUIS UIT ETEN TE GAAN”.

Kijk op diverse websites of social media en bestel bij de ondernemer zelf. Dat heeft een voordeel voor U ,want er is een persoonlijk contact en voor de ondernemer die dan geen hoog percentage aan kosten moet betalen aan thuisbreng-bedrijven.

Zo, het is weer mooi geweest , ik heb ooit tijdens mijn journalistieke opleiding van een redacteur van het Brabants Dagblad geleerd om een verhaal niet te lang te maken en daarom weer de wijze afsluiting van een “wijs man” : doe geen dingen die ik zeer zeker niet zou doen, verwen je naaste ( die bij je thuis wonen en niet de buurvrouw) en blijf alsjeblieft gezond anders leest er straks niemand mijn lul-verhalen nog.

De volgende “Uit de hoge Hoed”-praat zal gaan over de komende verkiezingen in Haaren in verband met de herindeling , noodgedwongen opgelegd door weer zo’n schriftgeleerden die denkt dat dit een goede zaak is , tegen beter weten in.

HOUDOE

De groeten van Christ en als je dit niet leest dan hedde wa gemist.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu