NIEUW HULPTEAM “EllisSteun”

Voor Haaren, Vught en omgeving.

Sinds kort is er in Haaren, Vught en omgeving een kleinschalige team actief dat onder de naam EllisSteun hulp biedt als er behoefte aan ondersteuning is. EllisSteun wil het bijvoorbeeld mogelijk maken dat senioren zolang mogelijk thuis blijven wonen.

EllisSteun is een initiatief van Ellis Hoogveld uit Vught. Zij is opgeleid tot HBO verpleegkundige en sinds 1992 actief op verschillende gebieden in de gezondheidszorg. Niet alleen bij instellingen, maar ook bij diverse gemeentelijke gezondheidsdiensten.
EllisSteun brengt om te beginnen de mogelijkheden voor steunverlening in kaart. Aan de ene kant worden ondersteuners aangetrokken, geselecteerd en begeleid en aan de andere kant treedt de groep in contact met mensen die (tijdelijk) behoefte aan steun hebben bij de dagelijkse gang van zaken in en om het huis. EllisSteun ziet het als taak dat het ‘klikt’ tussen beiden. Het gaat er bij EllisSteun om dat degene die hulp vraagt, indien even mogelijk, zo snel mogelijk zelfstandig verder kan.

In eerste instantie vindt er een kennismakingsgesprek plaats, dat geheel vrijblijvend en kosteloos is. Er wordt pas betaald op het moment dat er een overeenkomst is over de Steun die geboden wordt. EllisSteun hanteert een vast tarief van 25 euro (incl. BTW) per uur. Het team is dagelijks (inclusief het weekend) beschikbaar tot 21.00 uur om te helpen bij (dagelijkse) activiteiten. Ook als het bijvoorbeeld maar één uur per dag betreft.

Belangstellenden kunnen mailen naar [email protected]. Dat kan ook via de website www.EllisSteun.nl, waar meer gegevens over het initiatief te vinden zijn.

Geef een reactie