EXTRA RAADSVERGADERING 2 NOVEMBER 2017

In voortvarendheid om gehoor te geven aan het verzoek van vier raadsleden van Progressief 96 voor een extra raadsvergadering is in eerste instantie gekozen voor 23 oktober.
Na overleg met alle fractievoorzitters is deze verschoven naar 2 november 2017 om 20.00 uur.

De gemeenteraad wil op korte termijn met elkaar in gesprek over het vervolg van de burgerpeiling van 4 oktober.
Tijdens deze vergadering van de gemeenteraad zullen twee onderwerpen worden besproken:

1. Waar staan we nu na de burgerpeiling van 4 oktober en welke betekenis geeft de gemeenteraad van de gemeente Haaren hieraan.
2. Welk vervolgtraject wil de gemeenteraad aan de burgerpeiling geven.

Geef een reactie