De Burgerpeiling en hoe nu verder.

Op 4 oktober heeft u duidelijk uw de voorkeur laten zien: herindelen! Wat ons betreft gaat dat dan nu ook in gang gezet worden. Het enige dat nog nodig is, is een duidelijk Ja vanuit de gemeenteraad. Dan weten de buurgemeenten genoeg en zullen ze zich gaan voorbereiden op gesprekken met ons.

Deze gesprekken worden gevoerd door de burgemeesters en wethouders. Zij zullen samen de nieuwe gemeenten gaan vormgeven. Belangrijk daarbij is wel dat er dan een college is dat niet langer met de rug naar de buren staat, maar gaat samenwerken aan een mooie toekomst voor uw dorp.
Bij dat vormgeven wordt u als inwoner uiteraard ook betrokken. Het gaat immers om uw dorp, uw nieuwe gemeente. Hoe dat gaat plaatsvinden is nog niet uitgewerkt, maar dát het gebeurt staat vast. Progressief 96 zou daarnaast graag zien dat er nu al dorpsraden of dorpscommissies komen. Die kunnen zaken, die spelen in het dorp, aankaarten bij de gemeente. Of liever nog, daar zelf over beslissen met een eigen budget. Zo is er altijd een goede vertegenwoordiging van uw dorp in de gemeente én direct in het dorp zelf.

Een herindelingsproces kan een mooi proces zijn, waar je eigenlijk alles in goed overleg kunt regelen. Het is ook niet nieuw. In de loop der jaren is al door veel gemeenten met grote tevredenheid zo’n zelfde herindelingsproces doorlopen. Overal net even anders, dat wel. In de 19e eeuw waren er in Nederland 1236 gemeenten en nu ruim 300. Steeds, omdat de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden groter werden, door de veranderende verzorgingsstaat en steeds meebewegend met de tijd.

De provincie bekijkt of het herindelingsproces goed verloopt. Zij heeft de taak om toezicht te houden: wordt de wet goed gevolgd en is er open en constructief overleg? Ze kijkt ook of het geld goed verdeeld wordt, of de organisatie goed geregeld wordt en of er geen onrechtmatigheden plaatsvinden. En zolang dat in orde is, houdt de provincie zich op de vlakte en laat ze de gemeenten samen de nieuwe werkelijkheid ontwikkelen.

Wij hebben er in ieder geval zin in! En willen onze schouders eronder zetten. En wil je meehelpen: welkom! Kom eens naar onze fractievergadering of word lid ([email protected]). Uw mooie dorp is het zeker waard!

Meer over de wet en het proces van herindeling kunt u HIER vinden ‘Handboek gemeentelijke herindeling’.

Carine Blom
Progressief96

Geef een reactie