Gemeenschappelijke uitdagingen verbinden!

Weloverwogen kiezen tijdens de inwonersraadpleging op woensdag 4 oktober

Op 4 oktober wordt duidelijk of de inwoners van de gemeente Haaren vinden dat de gemeente zelfstandig blijft of wordt opgesplitst. Om een vergelijk te maken tussen de gemeente Haaren en haar buurgemeenten is net voor de zomervakantie een brochure bezorgd op alle adressen binnen onze gemeente. Hoewel veel onderwerpen (portretten) momentopnamen zijn, krijgt de lezer wel een goed beeld van de onderlinge verhoudingen.

Wij hopen dat u de brochure heeft doorgenomen en dat u op 4 oktober een doordachte keuze maakt. Onthoud goed: naast de verschillen tussen de Haarense dorpskernen zijn er ook veel gemeenschappelijke uitdagingen: denk aan het landschappelijk schoon, de toename van toerisme, de verduurzaming in brede zin, de groei van het aantal senioren en de aantrekkelijkheid voor jonge mensen.

Bezint eer ge begint!
De toekomst van de gemeente Haaren is aan u! Wat ons betreft is er geen reden om ontevreden te zijn over onze gemeente. Haaren kenmerkt zich door een goed voorzieningenniveau, heeft een fijn woonklimaat, er is betrokkenheid vanuit het gemeentebestuur en de financiële positie van de gemeente is goed.

Een (voorlopig) gemeenschappelijk Haaren
Om uiteindelijk grotere en daarmee professionelere gemeenten te krijgen, die berekend zijn op het grotere takenpakket, is het verstandig om gebruik te maken van alle aanwezige kennis en ervaring deze informatie te bundelen. Opsplitsing is daarvoor niet de beste oplossing.

Door NU op te splitsen worden de dorpskernen “uitgeleverd”. De ontvangers, onder andere Vught en Oisterwijk, gaan er professioneel gezien niet of nauwelijks op vooruit. De toevoeging van een enkele dorpskern leidt niet tot een beter functionerende gemeente, evenmin is een beter voorzieningenniveau of beter woonklimaat te verwachten.

Om tot een toekomstbestendige gemeente te komen, adviseren wij het bestuur van de gemeente Haaren om een nauwe samenwerking en/of een fusie met andere gemeenten in de omgeving te onderzoeken. Dat is uiteindelijk het doel: vanuit professionaliteit en met kracht met elkaar samenwerken.

Ons advies ten aanzien van de toekomstdiscussie is dan ook onveranderd: kies voor een (voorlopig) zelfstandige gemeente Haaren!

Personen, in willekeurige volgorde, die dit artikel ondersteunen:
Adri van Haaren, Tom de Bok, Frans Denissen, Albert van de Wiel, Coen Opsteeg, Theo van de Ven, Jurgen Vlassak, Job van den Hurk, Bennie van de Wiel, René van Baast, Jos Denissen, Eric van Spaandonk, Helmoed Janssen, Dirk van de Ven, Martien Bekkers, Peter Michels, Toon Oerlemans, Marcel Denissen, Conny van de Ven, Iris van de Wiel, Anneke Oerlemans, Jolanda van de Wiel, Henny Pijnenburg, Carol van de Wiel, José Vlassak, Manon van de Wiel, Nico Krijbolder, Roel van de Wiel, Esther Michels, Karin van Spaandonk, Marlou van de Wiel, Michel den Otter, Henk Schuurmans, Willem van Roessel, Annerie Smits, Nellie Simons.

1 reactie

  1. Jan Reageer

    Om tot een toekomstbestendige gemeente te komen, adviseren wij het bestuur van de gemeente Haaren om een nauwe samenwerking en/of een fusie met andere gemeenten in de omgeving te onderzoeken.

    Aldus de ondertekenaars.

    Met alle respect voor de ondertekenaars maar dat traject is in 2014 al gelopen.
    Het is niet zinvol wat reeds is onderzocht en niet goed bevonden (door een groot deel van de bevolking) nogmaals te onderzoeken. Knopen doorhakken en doorpakken, dat is bestuurskracht. Onderzoek na onderzoek na onderzoek na onderzoek is besluiteloosheid.

Geef een reactie