Huurders hebben positief beeld van Woonveste

De meerderheid (64%) van de huurders heeft een positief tot zeer positief beeld van Woonveste. Deze conclusie komt naar voren uit het imago-onderzoek dat het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) in juni 2017 uitvoerde onder huurders van 125 corporaties. Op alle onderdelen scoort Woonveste boven het landelijke gemiddelde. Deze resultaten sluiten aan bij de positieve onderzoeksresultaten naar de tevredenheid van huurders over de dienstverlening van Woonveste.

Huurders herkennen Woonveste vooral als klantvriendelijke organisatie. Daarnaast zijn ‘het nakomen van afspraken’ en ‘toegankelijk’ typeringen die huurders goed bij Woonveste vinden passen. Op alle drie de aspecten wordt Woonveste veel beter herkend dan haar collega-corporaties.
In het onderzoek is ingezoomd op zes kernwaarden die voor de meeste corporaties van belang zijn: betrouwbaarheid, transparantie, dicht bij de huurder, financiële doelmatigheid, lokale betrokkenheid en maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast is ook de algemene reputatie meegenomen. Op alle kernwaarden scoort Woonveste boven het landelijke gemiddelde. De corporatie scoort het hoogst op de kernwaarden betrouwbaarheid, financiële doelmatigheid en reputatie.
Woonveste krijgt de volgende verbetertips van huurders; neem klachten van huurders serieus en luister goed naar huurders om te weten wat er speelt. Eric van den Einden: “Het is fijn om als directeur-bestuurder te beginnen bij een organisatie die zo goed beoordeeld wordt door de huurder. Het imago is belangrijk omdat dit iets zegt over het vertrouwen van huurders in hun corporatie. En over de betrokkenheid van huurders bij Woonveste, onze activiteiten en bij de woning en de wijk. Wij gaan aan de slag met de aanbevelingen van de huurders. Deze inspireren ons om te blijven werken aan onze dienstverlening.”

Geef een reactie