LEEFBARE DORPEN

Hoe de toekomst van de gemeente Haaren er ook uit gaat zien, de eigenheid, kracht en pracht van de dorpen moet, nu en in de toekomst, worden behouden. De gemeenteraad wil daarom een notitie maken, waarin staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen om die leefbaarheid in Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt te garanderen en te versterken.
De raad organiseert daarover in oktober vier bijeenkomsten, een in elk dorp.

Inwoners aan zet.
De raadsleden gaan de inhoud van de notitie niet zelf bepalen. De inwoners zijn immers degenen die het beste weten wat er leeft. Zij zijn de deskundigen, zij wonen en leven in de dorpen en kunnen goed bepalen wat er nodig is om de leefbaarheid in hun dorp op peil te houden en uit te bouwen.

Wie worden er uitgenodigd?
Om een zo breed mogelijke groep genodigden te krijgen, wordt ditmaal gebruik gemaakt van een beproefd systeem dat al in het oude Griekenland werd gebruikt: de loting. Uit onze gemeentelijke basisadministratie halen we willekeurig inwoners van boven de 14 jaar, die persoonlijk voor de

Geef een reactie