Uitstel aanpassing brug bij Groenendaal in Esch

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de uitvoering van de aanpassing van de brug bij ‘Groenendaal’ in Esch uit te stellen. De oorspronkelijk geraamde investering van ruim een half miljoen euro voor de brug wordt dus nu niet ingezet.

Reden voor het uitstel betreffen de ontwikkelingen rond en de mogelijke afsluiting van de N65 in 2024/2025. Die afsluiting kan leiden tot een langdurige toenemende verkeersdrukte in Esch. Dat is niet gewenst en kan de leefbaarheid van het dorp aantasten

De gemeente wil in de komende maanden samen met de inwoners zoeken naar draagvlak voor een duurzame oplossing van de bestaande en mogelijke toekomstige verkeersstructuur in Esch. De brug bij Groenendaal wordt meegenomen in dat leefbaarheidsonderzoek.

1 reactie

  1. Jan Reageer

    Het zou verstandig zijn om dat onderzoek samen met Boxtel uit te voeren. In 2024-2025 is Esch waarschijnlijk een deel van de gemeente Boxtel en de verkeersproblematiek van Esch kan niet los worden gezien van de verkeersproblematiek in Boxtel.

    Maar ja, ik neem aan dat dit idee ook al bij de wethouder is opgekomen.

Geef een reactie